​Đấu thầu tại Ban Quản lý dự án Điện 2 thuộc EVN: Đã có kết quả gói thầu bị kiến nghị

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03 (XL01-CSHT+QT1) San gạt mặt bằng nhà máy chính, tuyến băng tải than, hệ thống nước làm mát từ cảng than vào nhà máy chính Nhiệt điện Quảng Trạch I vừa được Ban Quản lý dự án điện 2 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố.

Nội dung chính của gói thầu bị kiến nghị là thi công san nền khu vực nhà máy chính Nhiệt điện Quảng Trạch I và phụ trợ; thi công mương thoát nước…

Theo đó, Liên danh Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn – Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Xây dựng giao thông 1 – TRICO (Liên danh Hoàng Huy Toàn – TRICO) là nhà thầu trúng thầu.

Đây là gói thầu từng dính kiến nghị đã được Báo Đấu thầu phản ánh trước đó (ngày 16/9/2019) tại bài viết: “Ban Quản lý dự án điện 2 thuộc EVN: Không tuân thủ quy trình đánh giá HSDT?”.

Gói thầu nêu trên thuộc Dự án Cơ sở hạ tầng thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch do EVN làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 2 làm bên mời thầu. Nội dung chính của Gói thầu là thi công san nền khu vực nhà máy chính và phụ trợ; thi công mương thoát nước mặt bằng; thi công tuyến đường phục vụ thi công thứ nhất. Gói thầu áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố, giá trúng thầu là 67,116 tỷ đồng, giảm 25,962 tỷ đồng so với giá gói thầu, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 27,8%; loại hợp đồng theo đơn giá cố định, thời gian thực hiện 240 ngày.

Có 9 nhà thầu đã bị loại với nhiều lý do khác nhau như: do xếp hạng thứ 2, 3, 4, 5, 6; do không đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật; do không đáp ứng về năng lực kinh nghiệm… Các nhà thầu này gồm: Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải; Công ty CP 873 xây dựng công trình giao thông; Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô; Công ty CP Đầu tư xây lắp miền Nam; Liên danh Hoàng Sơn – Hợp Tiến; Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn; Công ty CP Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An; Công ty TNHH Minh Quang; Công ty TNHH Hồng Đào.

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố, giá trúng thầu là 67,116 tỷ đồng, giảm 25,962 tỷ đồng so với giá gói thầu, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 27,8%; loại hợp đồng theo đơn giá cố định, thời gian thực hiện 240 ngày.
Trước đó, như một số nhà thầu phản ánh, Bên mời thầu không tuân thủ đúng quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) tại gói thầu nêu trên. Cụ thể, trong đơn kiến nghị gửi Báo Đấu thầu, một số nhà thầu phản ánh, khi mở túi hồ sơ đề xuất tài chính (HSĐXTC) thì một số nhà thầu vẫn được Bên mời thầu cho làm rõ và bổ sung hồ sơ đề xuất kỹ thuật đã mở trước đó. Với phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật theo hồ sơ mời thầu (HSMT) thì mới được vào vòng đánh giá HSĐXTC.

Đại diện Ban Quản lý dự án điện 2 cũng đã có một số ý kiến phản hồi trước phản ánh của các nhà thầu. Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng phòng Kế hoạch thuộc Ban Quản lý dự án điện 2 cho biết, căn cứ tiêu chuẩn đánh giá của HSMT, căn cứ HSDT của nhà thầu đã nộp và các tài liệu giải thích, làm rõ, Bên mời thầu đã đánh giá HSDT của các nhà thầu một cách khách quan, công bằng, minh bạch và tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu. “BMT khẳng định không vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu”, ông Kiên nhấn mạnh.

Việt Anh