3 gói thầu hơn 2.200 tỷ đồng xây dựng cao tốc đoạn Cam Lộ – La Sơn: Nhiều lý do trượt thầu đáng tiếc

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa công bố các nhà thầu trúng 3 gói thầu xây lắp thuộc Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ – La Sơn thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020. Tổng giá trúng thầu là 2.207 tỷ đồng.
Khi tham dự các gói thầu xây lắp cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Cam Lộ - La Sơn, một số nhà thầu chào thiếu nhân sự, máy móc, thiết bị thi công chính… Ảnh: Nhã Chi

Khi tham dự các gói thầu xây lắp cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn Cam Lộ – La Sơn, một số nhà thầu chào thiếu nhân sự, máy móc, thiết bị thi công chính… Ảnh: Nhã Chi

Cụ thể, Liên danh (LD) Công ty CP 484 – Công ty CP Phát triển xây dựng và Thương mại Thuận An – Công ty CP Đầu tư 468 (gọi tắt LD 484 – Thuận An – Đầu tư 468) trúng Gói thầu XL10 Xây lắp và khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công (BVTC) đoạn Km81+500 – Km94+500 (bao gồm cầu: Khải Định, cầu Số 6, cầu Số 7, cầu Km88-Km88+987,07). Giá trúng thầu là 639,407 tỷ đồng (giá gói thầu là 646,662 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

LD Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 – Công ty CP Cầu 7 Thăng Long – Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính (gọi tắt là LD CIENCO4 – Cầu 7 Thăng Long – Trung Chính) trúng Gói thầu XL9 Xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km78+000 – Km81+500 (bao gồm các cầu: Khe Thương, Tuần, Châu Ê, cầu vượt TL12B, cầu vượt QL49, cầu vượt tránh Huế). Giá trúng thầu là 623,015 tỷ đồng (giá gói thầu là 633,07 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 715 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

LD Công ty TNHH Định An – Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN EC – Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thái Yên – Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO – Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường trúng Gói thầu XL8 Xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km69+000 – Km78+000 (bao gồm các cầu: cầu Số 4, Tu Ca, cầu Số 5, Tam Vinh, Khe Nước, Khe Ly). Giá trúng thầu là 945,235 tỷ đồng (giá gói thầu là 953,158 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ – La Sơn có tổng mức đầu tư hơn 7.669 tỷ đồng, do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm bên mời thầu. Dự án được chia thành 28 gói thầu, trong đó có 11 gói thầu xây lắp. Tính đến ngày 25/12/2019, có 5 gói thầu đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu (Gói thầu XL1, XL2, XL8, XL9 và XL10). 6 gói thầu còn lại đều đã mở thầu vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2019 và đang trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu.
Trong số các lý do trượt thầu, ngoài lý do không đủ năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính, khi tham dự các gói thầu nêu trên, một số nhà thầu còn để xảy ra những thiếu sót không đáng có.

Chẳng hạn LD Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn – Công ty CP Xây dựng cầu 75 trượt Gói thầu XL9, vì hồ sơ dự thầu (HSDT) không hợp lệ. Nguyên do là ông Nguyễn Hữu Ngọc ký đơn dự thầu với tư cách là người đại diện của LD, thế nhưng người đại diện hợp pháp được các thành viên trong LD ủy quyền tại Thỏa thuận LD ngày 24/10/2019 lại là ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn. Trong khi đó, HSMT quy định rõ: “Người đại diện hợp pháp của thành viên đứng đầu LD không được tiếp tục ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các nội dung công việc mà các thành viên trong LD đã ủy quyền”.

Còn tại Gói thầu XL8, một số nhà thầu chào thiếu nhân sự, máy móc, thiết bị thi công chính. Cụ thể, LD Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính – Công ty TNHH MTV Xây dựng 99 không kê khai đủ và chứng minh được năng lực nhân sự; thiếu số lượng máy móc thiết bị chính và nhiều máy móc không có kiểm định, đăng kiểm…

Một số nhà thầu khác để xảy ra những thiếu sót khác như: không kê khai và cũng không có tài liệu chứng minh về việc nhà thầu không nợ đọng tiền thuế, tiền phạt, tiền nộp chậm đến kỳ kê khai thuế gần nhất tại thời điểm tham gia đấu thầu hoặc không kê khai và chứng minh được nguồn lực tài chính để thực hiện gói thầu…

Lê Xuân