3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gói thầu bị kiến nghị ở Điện lực Nam Định

Ngày 20/9, tại Nam Định, Công ty Điện lực Nam Định tổ chức lễ đóng/mở thầu Gói thầu NPC-KFW3-NĐ-W01 Xây lắp lưới điện trung hạ áp khu vực TP. Nam Định, tỉnh Nam Định thuộc Tiểu dự án Nâng cao hiệu quả lưới điện trung hạ áp khu vực TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo thông tin do Công ty Điện lực Nam Định cung cấp, tới thời điểm đóng thầu, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, bao gồm: Liên danh Công ty CP Đức Hà – Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hoàng Tiến Phát; Liên danh Công ty CP Đầu tư sản xuất và xây dựng Hà Nội – Công ty CP Xây lắp công trình 478; Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Xây lắp Thiên Trường. Trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) (từ ngày 20/8 – 20/9/2019), có tất cả 12 nhà thầu đến mua HSMT.

Trong quá trình phát hành HSMT, gói thầu trên đã bị nhà thầu phản ánh Công ty Điện lực Nam Định gây khó khăn, cản trở nhà thầu mua HSMT. Sự việc đã được Báo Đấu thầu phản ánh trong số báo 175 ra ngày 17/9/2019. Đây là gói thầu sử dụng vốn KFW (vốn ODA của Ngân hàng Tái thiết Đức), lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Trao đổi với Báo Đấu thầu, ông Phạm Minh Sơn, Trưởng ban Quản lý dự án thuộc Công ty Điện lực Nam Định khẳng định, Công ty luôn thực hiện đúng pháp luật về đấu thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu một cách chặt chẽ, nghiêm minh và công khai, minh bạch.

Việt Anh