6 gói xây lắp đường ven biển đoạn Cát Tiến – Đề Gi (Bình Định) có tỷ lệ tiết kiệm thấp

Sau 26 ngày đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) của 6 gói thầu (GT) xây lắp chính thuộc Dự án Đường ven biển (Đường tỉnh 639), đoạn Cát Tiến đến Đề Gi.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, GT số 1 Xây dựng nền mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km16+764,9 – Km20 và cây xanh, điện chiếu sáng đoạn Km16+764,9 – Km26 được trao cho Liên danh Công ty TNHH Nhật Minh – Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp An Kim – Công ty CP Tư vấn Đầu tư Đông Á – Công ty TNHH Hùng Phát, với giá trúng thầu là 146,763 tỷ đồng (giá GT là 146,881 tỷ đồng).

GT số 2 Xây dựng nền mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km20 ÷ Km23 được trao cho Liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn – Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Thảo – Công ty TNHH Hồng Phúc, với giá trúng thầu là 92,054 tỷ đồng (giá GT là 92,091 tỷ đồng).

GT số 3 Xây dựng nền mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km23 ÷ Km26 được trao cho Liên danh Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại dịch vụ Yến Tùng – Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc – Công ty TNHH Công nghệ và Xây dựng Nam Ngân, với giá trúng thầu là 98,777 tỷ đồng (giá GT là 98,875 tỷ đồng).

GT số 4 Xây dựng nền mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km26 ÷ Km30 được trao cho Liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 703 – Công ty CP Xây lắp và Thương mại COMA25 – Công ty TNHH Đinh Phát, với giá trúng thầu là 98,784 tỷ đồng (giá GT là 98,889 tỷ đồng).

GT số 5 Xây dựng nền mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km30 ÷ Km33 và cây xanh, điện chiếu sáng đoạn Km26 ÷ Km37+628,65 được trao cho Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thuận Đức – Công ty TNNH Hùng Phát, với giá trúng thầu là 123,968 tỷ đồng (giá GT là 124,347 tỷ đồng).

GT số 6 Xây dựng nền mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km33 ÷ Km37+628,65 được trao cho Liên danh Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa – Công ty TNHH Thi Sơn, với giá trúng thầu là 102,002 tỷ đồng (giá GT là 102,179 tỷ đồng).

Xét về tỷ lệ tiết kiệm, 6 GT nêu trên có tỷ lệ tiết kiệm trung bình rất thấp, 0,4%. GT có tỷ lệ tiết kiệm lớn nhất là GT số 6 (2,1%). 5 gói thầu còn lại có tỷ lệ tiết kiệm không quá 0,1% so với giá gói thầu.

Trần Nam