9 tháng: Bộ GTVT giải ngân gần 30% kế hoạch vốn đầu tư công

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa cho biết, tính đến tháng 9/2019, tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ đã giao cho Bộ GTVT là 26.164 tỷ đồng. Sau 9 tháng triển khai, kết quả giải ngân của ngành giao thông ước đạt 7.732 tỷ đồng, đạt 29,55% kế hoạch đã giao năm 2019.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết đã trực tiếp làm việc với các ban quản lý dự án thuộc Bộ, chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy công tác giải ngân của các dự án đầu tư công.

Trong quý IV/2019, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi, rà soát, đôn đốc, thúc đẩy tiến độ giải ngân các dự án; kiên quyết thực hiện điều chuyển hoặc thu hồi số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2019 đã giao cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án nhưng giải ngân chậm hoặc không có khả năng giải ngân, ảnh hưởng tới tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công chung của Bộ.

Tuấn Dũng