9 tháng, thu phí đường bộ đạt 111% so với cùng kỳ năm 2018

Theo Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, tính đến ngày 30/9/2019, thu phí đường bộ đạt 111,17% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 78,98% kế hoạch thu cả năm 2019. Dự kiến cả năm 2019 thu được 8.677 tỷ đồng, đạt 105,31% so với kế hoạch thu được giao.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong 9 tháng đầu năm, các đơn vị đã quản lý, bảo dưỡng và vận hành khai thác 154 tuyến quốc lộ, với chiều dài 22.176 km. Công tác sửa chữa định kỳ năm 2018 có 537 công trình chuyển tiếp sang năm 2019 với tổng giá trị khối lượng là 1.627 tỷ đồng (chuyển tiếp về vốn hoặc khối lượng). Đến hết ngày 30/9/2019, các công trình chuyển tiếp đã cơ bản hoàn thành và đang được chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu bàn giao và quyết toán với nhà thầu.

Năm 2019, dự kiến đầu tư 3.141 tỷ đồng để sửa chữa định kỳ, làm mới khoảng gần 400 công trình. Các đơn vị đã đồng loạt triển khai thi công từ tháng 6/2019 và dự kiến hoàn thành toàn bộ trong năm 2019.

Bích Thảo