9 tháng, vốn FDI vào khu công nghiệp, khu kinh tế ước đạt 10,1 tỷ USD

Theo Vụ Quản lý khu kinh tế thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước tính trong 9 tháng năm 2019, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) thu hút được 397 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký đạt 10,1 tỷ USD. Tính lũy kế, đã có 8.970 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 187,4 tỷ USD đầu tư vào các KCN, KKT.

Cả nước có 256 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt gần 75%. Ảnh: Song Lê

Trong khi đó, có 388 dự án đầu tư trong nước (ĐTTN) đầu tư các KCN, KKT tổng vốn đăng ký mới đạt 96,9 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng năm 2019. Tính lũy kế, tổng số dự án ĐTTN là hơn 9.140 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 2.074,5 nghìn tỷ đồng.

Về tình hình hoạt động của các KCN, hiện có 327 KCN được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên đạt xấp xỉ 96.100 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 65.700 ha, chiếm khoảng 68,4%. Trong 327 KCN được thành lập, có 256 KCN đã đi vào hoạt động (67.600 ha) và 71 KCN đang xây dựng (28.500 ha). Tỷ lệ lấp đầy các KCN đang hoạt động đạt gần 75%.

Đối với KKT, hiện có 17 KKT ven biển đã được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước hơn 845.000 ha. KKT Ninh Cơ (tỉnh Nam Định) chưa được thành lập, nhưng đã nằm trong quy hoạch phát triển các KKT.

Lũy kế đến tháng 9 năm 2019, có 35 KCN nằm trong KKT với tổng diện tích khoảng 14.000 ha. Trong đó, 20 KCN đang hoạt động với tổng diện tích khoảng 7.800 ha và 15 KCN đang xây dựng cơ bản với tổng diện tích khoảng 5.800 ha.

Ngọc Minh