900 tỷ đồng cải tạo mặt đường tuyến Quản Lộ – Phụng Hiệp

Ban Quản lý dự án 7 thuộc Bộ Giao thông vận tải vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 13 gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp mặt đường tuyến Quản Lộ – Phụng Hiệp với tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng.

Sau hơn 10 năm khai thác, tuyến Quản Lộ – Phụng Hiệp chưa được đại tu nâng cấp, mặt đường cấp phối đá dăm láng nhựa không đáp ứng yêu cầu vận tải. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý IV/2019, Ban Quản lý dự án 7 sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng một số gói thầu xây lắp quy mô lớn gồm: Gói thầu XL.03 – Cải tạo, nâng cấp mặt đường đoạn Km45+000 – Km65+000 (132,146 tỷ đồng); Gói thầu XL.04 – Cải tạo, nâng cấp mặt đường đoạn Km65+000 – Km87+000 (151,426 tỷ đồng); Gói thầu XL.05- Cải tạo, nâng cấp mặt đường đoạn Km87+000 – Km107+508 (138,778 tỷ đồng); Gói thầu XL.06 – Xây dựng Cầu Cái Nhúc 2 và đường hai đầu cầu, sửa chữa cầu cũ và hệ thống an toàn giao thông (127,901 tỷ đồng).

Thời gian thực hiện hợp đồng của 13 gói thầu nêu trên đều là 13 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Các gói thầu này sử dụng nguồn vốn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách.

Tuấn Dũng