Bắc Ninh: Chuẩn bị triển khai dự án cầu Bồ Sơn

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng và nâng cấp cầu Bồ Sơn, nút giao giữa Quốc lộ 38 với Quốc lộ 1A, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Dự án do Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh làm chủ đầu tư. Nguồn vốn sử dụng từ ngân sách Tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

5 gói thầu trên bao gồm: Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây dựng; Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng; Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình; Gói thầu số 6: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành; Gói thầu số 7: Thí nghiệm siêu âm đường hàn.

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 3, 4, 6, 7 bắt đầu thực hiện trong quý IV/2019; Gói thầu số 5 bắt đầu thực hiện từ quý II/2020.

Về quy mô, Gói thầu số 3 có giá trị lớn nhất với giá gói thầu là 107,94 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng là 96,639 tỷ đồng, chi phí hạng mục chung là 6,16 tỷ đồng và chi phí dự phòng là 5,14 tỷ đồng.

Ngọc Minh