Bắc Ninh duyệt dự án đường giao thông hơn 116 tỷ đồng

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng đường ĐT.285 đoạn từ Ngụ, huyện Gia Bình đi Phú Hòa, huyện Lương Tài. Tổng vốn đầu tư Dự án dự kiến là 116,596 tỷ đồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, tổng chiều dài tuyến khoảng 1.940,45 m; điểm đầu tại Km Km0+00 lý trình lập dự án (giao với Quốc lộ 17 thuộc địa phận xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình); điểm cuối kết thúc tại tại Km1+940,45 lý trình lập dự án (giao với ĐT.285 thuộc địa phận xã Phú Hòa, huyện Lương Tài).

Dự án có chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 26 tỷ đồng; chi phí lắp đặt, xây dựng là 71,355 tỷ đồng và các chi phí khác. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2020 – 2024.

Hải Bình