Bắc Ninh: Gần 50 tỷ đồng nâng cấp kênh tiêu Ao Quan

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Ao Quan đoạn từ K0+289 ÷K1+539. Dự án được đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến 49,9 tỷ đồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Được biết, Dự án sẽ nạo vét lòng kênh và cứng hóa mái kênh kênh tiêu Ao Quan với chiều dài khoảng 1.300 m. Đắp mở rộng và cứng hóa bờ phải kênh với chiều dài khoảng 1.200 m. Xây dựng các cống dọc kênh và cống tiêu nhánh đảm bảo tiêu thoát nước cho lưu vực. Thời gian thực hiện từ năm 2020 – 2022.

Hải Bình