Ban Quản lý dự án Điện 2 thuộc EVN: Không tuân thủ quy trình đánh giá HSDT?

Gói thầu số 03 (XL01-CSHT+QT1) San gạt mặt bằng nhà máy chính, tuyến băng tải than, hệ thống nước làm mát từ cảng than vào nhà máy chính Nhiệt điện Quảng Trạch I đang trong quá trình chấm thầu. Một số nhà thầu phản ánh, bên mời thầu (BMT) không tuân thủ đúng quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT). Vậy, thực tế quá trình lựa chọn nhà thầu có đúng như phản ánh?

Nội dung chính của gói thầu bị kiến nghị là thi công san nền khu vực nhà máy chính và phụ trợ, thi công mương thoát nước mặt bằng… Ảnh: Tường Lâm

Cáo buộc không tuân thủ đúng quy trình đánh giá HSDT

Gói thầu nêu trên thuộc Dự án Cơ sở hạ tầng thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch do Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án điện 2 thuộc EVN làm BMT. Nội dung chính của Gói thầu là thi công san nền khu vực nhà máy chính và phụ trợ; thi công mương thoát nước mặt bằng; thi công tuyến đường phục vụ thi công thứ nhất. Gói thầu áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Trong đơn kiến nghị gửi Báo Đấu thầu, một số nhà thầu phản ánh, khi mở túi hồ sơ đề xuất tài chính (HSĐXTC) thì một số nhà thầu vẫn được BMT cho làm rõ và bổ sung hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) đã mở trước đó. Với phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật theo HSMT thì mới được vào vòng đánh giá HSĐXTC.

Làm rõ vấn đề này, trao đổi với Báo Đấu thầu (ngày 10/9), ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng phòng Kế hoạch thuộc Ban QLDA điện 2 cho biết: “Đúng là chúng tôi đang trong quá trình đánh giá HSDT Gói thầu số 03 (đánh giá về tài chính)”. Trước thông tin BMT đã cho phép nhà thầu được làm rõ đề xuất kỹ thuật khi đang đánh giá tài chính, ông Kiên cho biết, căn cứ tiêu chuẩn đánh giá của HSMT, căn cứ HSDT của nhà thầu đã nộp và các tài liệu giải thích, làm rõ, BMT đã đánh giá HSDT của các nhà thầu một cách khách quan, công bằng, minh bạch và tuân thủ nguyên tắc quy định tại Khoản 1 Điều 15 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP (NĐ63). “BMT khẳng định không vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu”, ông Kiên khẳng định.

Được làm rõ nhưng không được làm thay đổi bản chất của HSDT

Cũng theo phản ánh, để tạo điều kiện cho nhiều nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, BMT còn kéo dài thời gian chấm thầu, và yêu cầu gia hạn bảo lãnh dự thầu của tất cả các nhà thầu. BMT cho phép nhà thầu gia hạn thời gian để thay đổi giấy phép mỏ đất, nâng công suất mỏ phù hợp với yêu cầu của HSMT. “Việc làm này dẫn đến kéo dài tiến độ Dự án, làm thiệt hại nghiêm trọng lợi ích quốc gia cũng như lợi ích của các nhà thầu có đủ năng lực và không công bằng cho các nhà thầu đủ năng lực”, Nhà thầu phản ánh nhấn mạnh.

Về kiến nghị nêu trên của Nhà thầu, BMT khẳng định, việc đánh giá HSDT được BMT tuân thủ theo quy định tại Chương III của HSMT và các quy định pháp luật về đấu thầu. Các nhà thầu có HSDT đáp ứng tính hợp lệ thì mới được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực và kinh nghiệm. Các nhà thầu đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm thì mới được đánh giá tiếp về kỹ thuật. Các nhà thầu có HSĐXKT đáp ứng yêu cầu mới được mở HSĐXTC. Kết quả đánh giá có 4 nhà thầu có HSĐXKT không đạt và đã bị loại. “Phản ánh của Nhà thầu rằng BMT đang tạo điều kiện cho nhiều nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật bằng việc kéo dài thời gian chấm thầu… là không chính xác”, đại diện Ban QLDA điện 2 nói.

Về phản ánh BMT cho phép nhà thầu gia hạn thời gian để thay đổi giấy phép mỏ đất, nâng công suất mỏ phù hợp với yêu cầu của HSMT, ông Kiên cho biết, căn cứ yêu cầu của HSMT thì HSDT của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật đều đáp ứng theo đúng các tiêu chuẩn đánh giá của HSMT. Do HSMT chỉ yêu cầu có trữ lượng đảm bảo đủ khối lượng thi công và có bản sao công chứng Giấy phép khai thác mỏ, nên để đáp ứng yêu cầu về tiến độ, BMT đã yêu cầu các nhà thầu có Giấy phép khai thác mà công suất khai thác chưa đáp ứng tiến độ phải có cam kết về việc điều chỉnh giấy phép khai thác mỏ đất đáp ứng tiến độ thi công. “Việc xử lý tình huống như trên phù hợp với HSMT, đảm bảo công bằng, khách quan và minh bạch, phù hợp với quy quy định của pháp luật về đấu thầu, không tạo lợi thế hoặc không công bằng cho bất cứ một nhà thầu nào tham gia dự thầu”, ông Kiên khẳng định và cho biết, đến nay, tiến độ lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu đang đồng bộ với Gói thầu EPC Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và các hạng mục khác của Dự án. Vì vậy, việc xử lý tình huống này không ảnh hưởng tiến độ Dự án.

Ông Kiên còn cho biết, trong các nhà thầu có cam kết điều chỉnh công suất khai thác của mỏ đất và được mở HSĐXTC, có 2 nhà thầu có giá dự thầu xếp thứ nhất và thứ 2, thấp hơn giá gói thầu khoảng 30%. Như thế, việc xử tình huống của BMT góp phần tiết kiệm cho Dự án, phản ánh của Nhà thầu rằng gây thiệt hại nghiêm trọng cho lợi ích quốc gia là không chính xác.

Chuyên gia về đấu thầu cho rằng, trong quá trình đánh giá HSDT, Nhà thầu được phép làm rõ hồ sơ nếu có yêu cầu. Nguyên tắc của việc làm rõ là những gì chưa rõ đều được phép làm rõ nhưng không làm thay đổi bản chất của HSDT.

Việt Anh