Bắt buộc công bố thư tu chỉnh bảo đảm dự thầu

Biên bản mở thầu là một văn bản quan trọng trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Những thông tin trong buổi mở thầu cần công khai đã được quy định, hướng dẫn cụ thể. Tuy vậy, không phải nơi nào cũng thực hiện đúng quy định. Chỉ riêng câu chuyện không công bố việc tu chỉnh hiệu lực của bảo đảm dự thầu đã làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Gói thầu số 62 thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang là điển hình của việc công bố thư tu chỉnh bảo đảm dự thầu. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Biên bản mở thầu thiếu thông tin quan trọng

Ngày 22/8/2019, Gói thầu Mua sắm thiết bị tin học năm 2019 do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ tin học Lê Khang làm bên mời thầu được mở thầu. Gói thầu này do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) làm đại diện Chủ đầu tư.

Theo biên bản mở thầu, có 3 đơn vị mua hồ sơ yêu cầu (HSYC) và cả 3 đơn vị này đều nộp hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng quy định, bao gồm: Công ty TNHH Máy tính Kết nối, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bảo Tín và Công ty TNHH Incom. Cả ba nhà thầu đều có thư giảm giá và cung cấp thư bảo lãnh của ngân hàng. Nhà thầu Máy tính Kết nối và Nhà thầu Incom có hiệu lực của bảo đảm dự thầu là 70 ngày kể từ ngày 22/8/2019. Riêng Nhà thầu Bảo Tín có hiệu lực của bảo đảm dự thầu là 70 ngày kể từ ngày 15/8/2019. Giá gói thầu được phê duyệt là 496.350.000 đồng.

Ngày 30/9/2019, Bên mời thầu công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nói trên và Nhà thầu Bảo Tín được công bố trúng thầu với giá 417.000.000 đồng.

Tranh cãi bùng lên khi đối chiếu với biên bản mở thầu, hiệu lực của bảo đảm dự thầu mà Nhà thầu Bảo Tín cung cấp không đáp ứng yêu cầu của HSYC. Gói thầu này đã được Bên mời thầu gia hạn thời điểm đóng thầu từ ngày 15/8/2019 sang ngày 22/8/2019. Tuy nhiên, trong biên bản mở thầu, thông tin về hiệu lực bảo đảm dự thầu của Nhà thầu Bảo Tín vẫn chưa thể hiện có điều chỉnh.

Trước những thắc mắc của nhà thầu, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Phước cho biết: “Biên bản mở thầu chỉ ghi khái quát nội dung HSĐX của các nhà thầu. Theo biên bản mở thầu, bảo đảm dự thầu của Công ty Bảo Tín có hiệu lực 70 ngày (kể từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 23/10/2019). Tuy nhiên, trong HSĐX của Nhà thầu có văn bản tu chỉnh thư bảo lãnh dự thầu ngày 17/8/2019 của Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Long An, với thời hạn hiệu lực của bảo lãnh được tu chỉnh tăng thêm đến hết ngày 30/10/2019”.

Việc lập biên bản, công bố kết quả và cách trả lời kiến nghị như trên đã gây nên bức xúc cho các nhà thầu dự thầu.

Thông tin không có trong biên bản mở thầu thì không có giá trị

Điều 26 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về trình tự mở thầu: “Mở hồ sơ và đọc rõ các thông tin về: Tên nhà thầu, số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT), đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, thời gian có hiệu lực của HSĐXKT, thời gian thực hiện hợp đồng, giá trị, hiệu lực của bảo đảm dự thầu, các thông tin khác liên quan”. Như vậy, việc công bố thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu (HSDT), của bảo đảm dự thầu là thông tin bắt buộc và phải công bố cụ thể trong buổi mở thầu, thể hiện chính xác trong biên bản mở thầu.

Theo các đơn vị tư vấn đấu thầu, nếu gói thầu có gia hạn thời điểm đóng thầu, bắt buộc các nhà thầu phải thực hiện thủ tục gia hạn hiệu lực của HSDT, hiệu lực của bảo đảm dự thầu bằng thư tu chỉnh của ngân hàng. Việc công bố thư bảo lãnh ngân hàng phải đính kèm với thư tu chỉnh, bởi đây là hai văn bản không thể tách rời tạo nên giá trị pháp lý hoàn thiện của thư bảo lãnh dự thầu. Điều này không phải đến lúc đánh giá HSDT mới thực hiện và công bố sau đó.

Chuyên gia Nguyễn Việt Hùng khẳng định, những thông tin của nhà thầu nếu không được thể hiện trong biên bản mở thầu thì hoàn toàn không có giá trị pháp lý. Với những gói thầu phải tiến hành gia hạn, trách nhiệm của bên mời thầu là thông báo để các nhà thầu hoàn thiện thủ tục gia hạn hiệu lực của HSDT và bảo đảm dự thầu. “Do đó, thông tin về gia hạn này cực kỳ quan trọng đối với toàn bộ quá trình đánh giá HSDT và bắt buộc phải công bố trong biên bản mở thầu”, chuyên gia Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh.

Gói thầu số 62 Cung cấp và lắp đặt hệ thống xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch tự động thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang là điển hình của việc công bố thư tu chỉnh bảo đảm dự thầu. Đây là gói thầu có số lần gia hạn thời gian phát hành HSMT kỷ lục mà Báo Đấu thầu từng phản ánh – 9 lần gia hạn. Tại buổi mở HSĐXKT, bên mời thầu đã công bố công khai và thể hiện trong biên bản mở thầu thư tu chỉnh bảo đảm dự thầu của nhà thầu. Trong số này, có nhà thầu cung cấp thư tu chỉnh lần thứ 6, lần thứ 8, lần thứ 9 với hiệu lực ngày, giờ sau tu chỉnh rõ ràng để các nhà thầu tham dự cùng xác nhận.

Biên bản mở thầu càng rõ ràng, cụ thể và tuân thủ quy định bao nhiêu càng tạo nên tính minh bạch, khách quan và tạo điều kiện để các bên thực hiện tốt công việc của mình. Nếu hiểu biên bản mở thầu chỉ ghi “khái quát” mà bỏ qua những thông tin quan trọng, không yêu cầu nhà thầu cung cấp thư tu chỉnh hiệu lực cần thiết là trực tiếp gây bất lợi và những hồ nghi không đáng có cho các nhà thầu.

Văn Huyền