Bình Định phát hành HSMT Dự án Nhà máy xử lý rác

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định (Bên mời thầu) vừa cho biết, từ ngày 15/11/2019 đến 15/1/2020 sẽ phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) Dự án Nhà máy xử lý rác sinh hoạt tại Bãi chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ, TP. Quy Nhơn.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với diện tích đất sử dụng là 4,33 ha; tổng chi phí thực hiện Dự án dự kiến là 90 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng là 30 năm. Địa điểm phát hành HSMT là số 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tuấn Dũng