Bịt kẽ hở để nhà thầu không chiếm dụng vốn

Một nhà thầu đã sử dụng sai mục đích tiền tạm ứng của hai gói thầu tại Đắk Nông một cách trót lọt và các cơ quan chức năng chưa thể thu hồi. Những câu chuyện tương tự như vậy từng được Báo Đấu thầu phản ánh cho thấy, lỗ hổng này còn tồn tại ở nhiều nơi khi việc triển khai thực hiện gói thầu vẫn còn sự dễ dãi, buông lỏng quản lý của các cơ quan có trách nhiệm. Cần làm gì để chấm dứt tình trạng này?

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Một nhà thầu hai lần chiếm dụng vốn

Tại Gói thầu số 10 thuộc Dự án Đường Bắc Nam giai đoạn 2 do Ban Quản lý dự án 1 thuộc Sở Giao thông vận tải Đắk Nông làm chủ đầu tư, khi bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực vào ngày 28/12/2011, số dư tạm ứng là 9,639 tỷ đồng nhưng Chủ đầu tư không yêu cầu nhà thầu gia hạn bảo lãnh tạm ứng, không thực hiện biện pháp thu hồi, xử lý kịp thời số dư nợ tạm ứng.

Đặc biệt, tại gói thầu này, Công ty CP Hưng Thịnh đã sử dụng tiền tạm ứng hợp đồng để chi trả nợ gốc vay, lãi vay, phí trả chậm các khoản vay ngân hàng, chi nộp thuế giá trị gia tăng với số tiền 5,604 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh Đắk Nông khẳng định, hành vi nhà thầu sử dụng tiền tạm ứng hợp đồng không đúng mục đích, không sử dụng để thi công các gói thầu theo hợp đồng là vi phạm Nghị định số 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Điều đáng nói, Công ty CP Hưng Thịnh không chỉ một lần chiếm dụng ngân sách nhà nước thông qua việc lợi dụng kẽ hở, sự buông lỏng quản lý hợp đồng xây dựng của chủ đầu tư. Sai phạm này lại tiếp diễn tại công trình đường giao thông từ thôn Hà Nam Ninh, xã Đắk Mol đi thôn Đắk Hòa, xã Đắk Hòa do UBND huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư.

Theo đó, nhà thầu này “chiếm dụng vốn đầu tư của ngân sách nhà nước với số tiền 830,120 triệu đồng từ năm 2010 đến nay không hoàn trả cho ngân sách nhà nước dù các cơ quan chức năng đã quyết định thu hồi, đôn đốc yêu cầu thực hiện nhiều lần”, Thanh tra tỉnh Đắk Nông cho biết. Trong số tiền tạm ứng hợp đồng trên, Công ty CP Hưng Thịnh đã sử dụng 745,316 triệu đồng chi trả nợ gốc vay, lãi vay, phí trả chậm các khoản vay ngân hàng, chi nộp thuế giá trị gia tăng không đúng mục đích.

Có thể khởi tố nhà thầu chiếm dụng vốn

Cơ quan thanh tra kiến nghị UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo Sở Giao thông vận tải yêu cầu Nhà thầu Hưng Thịnh phải hoàn trả số tiền tạm ứng còn lại tại Gói thầu số 10 thuộc Dự án Đường Bắc Nam giai đoạn 2. UBND huyện Đắk Song phải thực hiện các biện pháp thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền tạm ứng tại Dự án Đường giao thông từ thôn Hà Nam Ninh, xã Đắk Mol đi thôn Đắk Hòa, xã Đắk Hòa. “Trường hợp Nhà thầu Hưng Thịnh không thực hiện thì Chủ tịch UBND huyện Đắk Song chuyển hồ sơ sự việc cho cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, Thanh tra tỉnh Đắk Nông kiến nghị.

Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư không điều động, cho chuyển vị trí công tác khác đối với cán bộ, công chức, viên chức đang thực hiện quản lý đầu tư xây dựng các dự án có sai phạm khi chưa khắc phục xong các khuyết điểm, vi phạm mà cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đã kiến nghị xử lý.

Trách nhiệm chính tại 2 gói thầu trên thuộc về Công ty CP Hưng Thịnh và các chủ đầu tư. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Đắk Nông kiến nghị UBND Tỉnh chỉ đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông “tăng cường công tác kiểm soát chi vốn đầu tư, công tác kiểm tra việc sử dụng vốn tạm ứng đầu tư xây dựng, kịp thời báo cáo, đề xuất với UBND Tỉnh xử lý các chủ đầu tư vi phạm việc quản lý vốn đầu tư nhằm ngăn chặn tình trạng tạm ứng, sử dụng vốn sai mục đích, sử dụng vốn không hiệu quả, gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư”.

Thanh tra tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công của các chủ đầu tư trên địa bàn Tỉnh để kịp thời phát hiện vi phạm, có biện pháp xử lý, khắc phục các hạn chế, vi phạm trong sử dụng vốn đầu tư công, không để xảy ra việc chiếm dụng vốn kéo dài dẫn tới thất thoát vốn đầu tư.

Văn Huyền