Cao tốc Bắc Nam: 32 nhà đầu tư trong nước dự sơ tuyển

Thông tin từ Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, sau 30 ngày phát hành hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư cao tốc Bắc – Nam theo hình thức đấu thầu trong nước, các ban quản lý dự án (QLDA) thuộc Bộ GTVT đã bán được 93 bộ hồ sơ cho các nhà đầu tư trong nước quan tâm.

8 dự án PPP xây dựng cao tốc Bắc – Nam phía Đông có tổng mức đầu tư 51.702 tỷ đồng. Ảnh: Tường Lâm

Các ban QLDA đã nhận được 32 bộ hồ sơ của nhà đầu tư, liên danh nhà đầu tư trong nước tham dự sơ tuyển. Trong 8 dự án thực hiện theo phương thức PPP, dự án có số lượng hồ sơ nộp nhiều nhất là 9 bộ hồ sơ, dự án ít nhất là 2.

Theo lộ trình dự kiến, công tác sơ tuyển nhà đầu tư của 8 dự án PPP sẽ hoàn thành trong tháng 2/2020. Sau đó, các ban QLDA sẽ tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án.

Trong bước sơ tuyển, Bộ GTVT sử dụng phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100. Trong đó, mức điểm năng lực về tài chính của nhà đầu tư chiếm 60 điểm; năng lực về kinh nghiệm của nhà đầu tư chiếm 30 điểm và phương pháp triển khai dự án của nhà đầu tư chiếm 10 điểm. Mỗi dự án sẽ lựa chọn tối đa 5 nhà đầu tư được tính theo thang điểm từ cao xuống thấp.

Dự án Cao tốc Bắc – Nam phía Đông dài 654 km, được chia thành 11 dự án thành phần, gồm 3 dự án đầu tư công thuần túy (Cao Bồ – Mai Sơn, Cam Lộ – Lam Sơn, cầu Mỹ Thuận 2), còn lại 8 dự án thực hiện theo phương thức PPP. Dự án có tổng mức đầu tư 102.513 tỷ đồng, gồm 51.702 tỷ đồng vốn BOT và 50.812 tỷ đồng vốn nhà nước.

Xuân Yến