Đà Nẵng chuẩn bị đầu tư nhà máy xử lý rác tại bãi rác Khánh Sơn

UBND TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 Nhà máy Xử lý rác tại khu vực bãi rác Khánh Sơn. Theo đó, tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch là 1.449.269 m2. Diện tích Nhà máy Xử lý rác là 69.754 m2, công suất nhà máy xử lý rác thải dự kiến khoảng 1.000 tấn/ngày đêm.

Đà Nẵng sẽ nâng cấp thành Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, phân khu chức năng các khu vực tại bãi rác gồm có: Khu nhà điều hành, Khu nhà máy xử lý rác, Khu đốt rác thải y tế, Khu phân bùn bể phốt và chất thải nguy hại.

UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị cung cấp hồ sơ quy hoạch được phê duyệt cho các đơn vị, tổ chức lập các thủ tục đầu tư xây dựng tiếp theo đúng quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất phương án xử lý chất thải nguy hại, phân bùn bể phốt, chất thải. Đồng thời, đưa phương án cấp nước, cấp điện của dự án vào tiêu chí đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án.

Hải Bình