Đấu thầu rộng rãi tại Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội: Gói thầu hơn 114 tỷ chỉ giảm giá gần 23 nghìn đồng

Sau 20 ngày kể từ thời điểm mở thầu (ngày 10/9/2019), Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu số 5 Thi công hoán cải, nâng cấp toa xe khách A28, Bn42 và A56.

Dù chỉ có 1 nhà thầu nộp HSDT nhưng Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội vẫn quyết định mở thầu Gói thầu số 5 Thi công hoán cải, nâng cấp toa xe khách A28, Bn42 và A56. Ảnh: Bích Thủy

Theo đó, Liên danh Công ty CP Xe lửa Dĩ An – Công ty CP Xe lửa Gia Lâm – Công ty CP Toa xe Hải Phòng – Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm là nhà thầu được lựa chọn với giá trúng thầu là 114.563.600.000 đồng, giảm 22.867 đồng so với giá gói thầu.

Ông Nguyễn Văn Đoàn – cán bộ phụ trách quản lý dự án của Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội – chia sẻ với Báo Đấu thầu rằng, trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) có 3 nhà thầu mua hồ sơ, gồm: Công ty CP Xe lửa Gia Lâm; Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị và Hóa chất TE CO Long An. Nhưng sau đó, xét thấy năng lực của từng nhà thầu là không đủ, nên một số nhà thầu đã liên danh với nhau tham dự Gói thầu, mỗi nhà thầu đảm nhận một công việc theo thế mạnh của mình.

Tại thời điểm đóng thầu, mặc dù chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) nhưng Chủ đầu tư vẫn quyết định mở thầu. Lý do mà Chủ đầu tư đưa ra là Gói thầu mang tính đặc thù, và thực tế thị trường vận tải đường sắt chưa phát triển, doanh nghiệp có hệ thống đường sắt để vận hành phương tiện không nhiều.

Tìm hiểu về từng thành viên trong Liên danh trúng thầu cho thấy, từ năm 2016 đến nay, Công ty CP Xe lửa Dĩ An được công bố trúng 6 gói thầu với tổng giá trúng thầu là hơn 595 tỷ đồng (bao gồm cả trúng thầu với tư cách độc lập và thành viên liên danh). Trong đó, 2 gói thầu được 2 đơn vị của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chỉ định thầu. 4 gói thầu còn lại trúng thầu qua hình thức đấu thầu rộng rãi.

Tại Gói thầu số 04 Mua mới 15 toa xe khách đợt 2 (02 BNL42+13 ANL28) của Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, Xe lửa Dĩ An liên danh với Xe lửa Gia Lâm trúng thầu với giá 151,833 tỷ đồng (giá gói thầu là 166,606 tỷ đồng).

Trong năm 2018, Xe lửa Dĩ An từng trúng Gói thầu Cung cấp 30 toa xe, bao gồm: 14 toa xe An28 điều hòa không khí (ĐHKK) + 4 toa xe An24 ĐHKK + 8 toa xe A56 ĐHKK + 2 toa xe HC ĐHKK + 2 toa xe CVPĐ ĐHKK của Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội. Giá trúng thầu là 293,422 tỷ đồng, chỉ giảm hơn 1 triệu đồng so với giá gói thầu.

So với Xe lửa Dĩ An, tần suất trúng thầu của Xe lửa Gia Lâm trong 3 năm qua nhỉnh hơn, với 11 gói thầu, nhưng quy mô gói thầu nhỏ hơn. Tại các gói thầu do Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội mời thầu, Xe lửa Gia Lâm từng trúng nhiều gói thầu vật tư, phụ tùng như phụ tùng toa xe, vật tư gioăng đệm cao su, ống hãm tổng thành, nhôm, ống cao su, zoăng cao su TH2…

Trong khi đó, Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm và Công ty CP Toa xe Hải Phòng chưa từng được công bố trúng gói thầu nào.

Trần Nam