Đấu thầu tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh: Có hay không chuyện làm khó nhà thầu?

Quá trình lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu số 02 Mua sắm, lắp đặt thiết bị, xây dựng phần mềm hệ thống thông tin công tác dân tộc và đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh (bên mời thầu) liên tục bị kiến nghị.

Việc nhà thầu ghi không đầy đủ thông tin trên bìa HSDT không phải là lý do để bên mời thầu không tiếp nhận hoặc không mở HSDT của nhà thầu. Ảnh: LTT

Hồ sơ mời thầu (HSMT) đã phát hành bị nhà thầu phản ánh là không chuẩn, kể cả sau 2 lần gia hạn đóng thầu và chỉnh sửa HSMT; tại Lễ mở thầu không mở hồ sơ dự thầu (HSDT) của 1 nhà thầu liên danh theo quy định…

Gói thầu số 02 thuộc Dự án Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu công tác dân tộc tỉnh Quảng Ninh, sử dụng ngân sách tỉnh Quảng Ninh, kế hoạch năm 2019; được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Thời gian phát hành HSMT từ chiều ngày 6/9/2019 và dự kiến đóng thầu chiều ngày 26/9/2019. Trong thời gian phát hành HSMT, một số nhà thầu đã có văn bản đề nghị làm rõ HSMT và Bên mời thầu đã tiến hành chỉnh sửa 41 trang HSMT và 2 lần thực hiện gia hạn đóng thầu đến ngày chiều ngày 7/10/2019.

Tuy nhiên, sau khi chỉnh sửa HSMT, một nhà thầu phản ánh tới Bên mời thầu – Chủ đầu tư về việc HSMT còn có nhiều nội dung quy định không đúng với pháp luật về đấu thầu như: yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa; yêu cầu nhà thầu phải sử dụng tối thiểu 30% nhân công đang ký hợp đồng với nhà thầu…

Ngày 25/10/2019, trả lời phóng viên Báo Đấu thầu về phản ánh của Nhà thầu đối với HSMT sau khi chỉnh sửa, bà Lê Thị Kim, Chánh Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 4/10/2019, trong văn bản gửi tới các nhà thầu đã mua HSMT, Bên mời thầu đã nói rõ yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa cụ thể là để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, nhà thầu có thể cung cấp hàng hóa có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn.

Còn việc HSMT yêu cầu nhà thầu phải sử dụng tối thiểu 30% nhân công đang ký hợp đồng với nhà thầu để thực hiện Gói thầu là nhằm đảm bảo tính ổn định về nhân lực thực hiện Gói thầu, đảm bảo tiến độ thực hiện công việc theo đúng tính chất quan trọng, mục tiêu của Gói thầu.

Một kiến nghị khác cho biết, tại Lễ mở thầu chiều ngày 7/10/2019, Bên mời thầu không tiến hành mở HSDT (hồ sơ đề xuất về kỹ thuật – HSĐXKT) của một nhà thầu liên danh vì nhà thầu này không ghi đầy đủ thông tin trên bìa HSDT theo quy định trong HSMT và không xuất trình được giấy giới thiệu của đại diện Liên danh đến nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu. Nhà thầu đại diện cho liên danh này không có tên trong danh sách nhà thầu mua HSMT (1 trong 4 thành viên Liên danh nhà thầu đã mua HSMT).

Theo biên bản mở HSĐXKT, do không đủ cơ sở để tiếp nhận HSDT của Nhà thầu nên phía đơn vị tư vấn và Bên mời thầu đã niêm phong lại HSDT của liên danh này mà không tiến hành mở HSDT.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, một chuyên gia về đấu thầu cho rằng, về nguyên tắc, HSDT của Nhà thầu liên danh được nộp trước thời điểm đóng thầu thì phải được tiếp nhận và được mở theo quy định. Đối với nhà thầu liên danh, chỉ cần 1 thành viên liên danh mua HSMT là đủ tư cách để nộp HSDT. Việc Nhà thầu ghi không đầy đủ thông tin trên bìa HSDT không phải là lý do để Bên mời thầu không tiếp nhận hoặc không mở HSĐXKT của Nhà thầu.

Ngày 25/10/2019, bà Lê Thị Kim cho biết, hiện Bên mời thầu đang trong quá trình đánh giá HSĐXKT của 4 nhà thầu được tiếp nhận và mở HSDT chiều ngày 7/10/2019. Đối với trường hợp của nhà thầu liên danh nêu trên, Bên mời thầu sẽ xin ý kiến của các cơ quan chức năng để có hướng xử lý tiếp theo.

Bích Thảo