Đấu thầu tại Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước: Mời thầu thiếu do lỗi kỹ thuật?

Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước vừa lựa chọn Công ty TNHH MTV Quang Long (địa chỉ tại Bình Phước) là nhà thầu trúng 2 gói thầu XL02 và XL03 thuộc Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bình Phước giai đoạn 2018 – 2020 – EU tài trợ, với tổng giá trúng thầu hơn 30 tỷ đồng.

2 gói thầu XL02 và XL03 thuộc Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bình Phước giai đoạn 2018 – 2020 sử dụng vốn tài trợ của EU. Ảnh minh họa: Quốc Hùng

Đây là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) và trúng cùng lúc 2 gói thầu, đồng thời cũng là nhà thầu phát hiện khối lượng mời thầu thiếu so với thiết kế nêu trong hồ sơ mời thầu (E-HSMT).

Gói thầu XL02 Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bình Phước giai đoạn 2018 – 2020 – EU tài trợ, khu vực các huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp, Phú Riềng có giá 16,558 tỷ đồng. Gói thầu XL03 Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bình Phước giai đoạn 2018 – 2020 – EU tài trợ, khu vực huyện Lộc Ninh và huyện Hớn Quản có giá 14,256 tỷ đồng. Cả 2 gói thầu này đều sử dụng vốn ngân sách trung ương huy động từ nguồn tài trợ của EU và vốn đối ứng địa phương (ngân sách tỉnh Bình Phước), được đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. Thời điểm đóng thầu đều là ngày 24/9/2019. Tuy nhiên, chỉ có Công ty TNHH MTV Quang Long (Công ty Quang Long) nộp E-HSDT và được đơn vị tư vấn là Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Hoàng Hưng (Tư vấn Hoàng Hưng) đánh giá là đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT.

Tư vấn Hoàng Hưng cho biết, đối với Gói thầu XL02, trong quá trình đăng tải E-HSMT, do lỗi kỹ thuật nhận dạng dấu phân cách thập phân của máy tính bỏ số 0 cuối cùng và sự chủ quan của Bên mời thầu (Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước) không rà soát lại từng khối lượng trước khi đăng tải nên khối lượng đăng tải tại hạng mục hạ thế khu vực huyện Phú Riềng, phần công việc “AH.2: Cáp nhôm bọc cách điện 0,6/1kV AV-95mm2” thiếu so với bảng khối lượng trong file chuẩn bị đăng tải và khối lượng thiếu này có trong dự toán được phê duyệt (khối lượng dự toán và trong file chuẩn bị đăng tải hạng mục này là 16.830 mét, nhưng đăng tải lên mạng là 1.683 mét).

Trong quá trình chuẩn bị E-HSDT, Công ty Quang Long đã phát hiện khối lượng mời thầu thiếu, có bản chào giá riêng và đề nghị bổ sung vào hợp đồng nếu được trúng thầu là 0,59 tỷ đồng (giá Nhà thầu chào cho hạng mục này là 39.000đ/mét x 15.147 mét là khối lượng mời thầu thiếu). Theo đó, tổng giá trị dự thầu (15,928 tỷ đồng) và giá trị khối lượng mời thầu thiếu Nhà thầu đề nghị bổ sung (0,59 tỷ đồng) là 16,519 tỷ đồng, không vượt giá dự toán gói thầu được duyệt (16,558 tỷ đồng).

Tư vấn Hoàng Hưng xét thấy đề nghị của Nhà thầu là hợp lý và áp dụng quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 19 Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì nội dung này đưa vào bước thương thảo hợp đồng.

Câu chuyện “tương tự” cũng xảy ra tại Gói thầu XL03 khi quá trình đăng tải E-HSMT, do lỗi kỹ thuật nên khối lượng đăng tải tại hạng mục trạm biến áp thuộc khu vực huyện Lộc Ninh thiếu 6 cái “cầu chì tự rơi FCO 27KV-100A” so với bảng khối lượng trong file chuẩn bị đăng tải và khối lượng thiếu này có trong dự toán được phê duyệt (khối lượng dự toán và trong file chuẩn bị đăng tải hạng mục này là 6 cái, nhưng đăng tải lên mạng là không có khối lượng).

Đơn vị tư vấn cũng đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước đưa nội dung này vào thương thảo hợp đồng. Theo đó, giá trị dự thầu và cộng phần khối lượng mời thầu thiếu là 14,233 tỷ đồng (giá dự toán là 14,256 tỷ đồng).

Ngày 27/9/2019, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước đã có các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Công ty Quang Long là nhà thầu trúng 2 gói thầu nêu trên. Giá trúng thầu Gói thầu XL02 là 16,309 tỷ đồng (thấp hơn giá đề nghị của đơn vị tư vấn 0,249 tỷ đồng), tỷ lệ giảm giá là 1,5%; thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày, loại hợp đồng trọn gói. Giá trúng thầu Gói thầu XL03 là 14,042 tỷ đồng (thấp hơn đề nghị của đơn vị tư vấn 0,191 tỷ đồng), tỷ lệ giảm giá 1,5%, thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày.

Công ty Quang Long có địa chỉ tại tỉnh Bình Phước. Tài khoản chứng thư số của nhà thầu này trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã hết hiệu lực từ ngày 1/4/2019 (trước thời điểm đóng/mở thầu 2 gói thầu nêu trên gần 6 tháng). Trong vòng gần 4 năm trở lại đây, Công ty được công bố trúng 18 gói thầu, trong đó 17 gói thầu nằm trên địa bàn tỉnh Bình Phước (9 gói thầu do Ban QLDA xây dựng huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước mời thầu).

Khánh Ngọc