Đấu thầu tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên: Nhà thầu đề nghị làm rõ lý do hủy thầu

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên (Bên mời thầu) vừa có quyết định hủy thầu Gói thầu Mua sắm trang phục kiểm lâm năm 2019 do cả 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) đều không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT). Quyết định này của Bên mời thầu ngay lập tức bị một nhà thầu trong cuộc phản ứng vì cho rằng lý do loại nhà thầu này là không thỏa đáng.

Gói thầu Mua sắm trang phục kiểm lâm năm 2019 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên bị hủy thầu do cả 3 nhà thầu nộp HSDT đều không đáp ứng yêu cầu của HSMT. Ảnh: Văn Khương (Dân Việt)

Gói thầu nêu trên có giá gói thầu là 847 triệu đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ; đóng thầu vào ngày 27/8/2019. Có 3 nhà thầu nộp HSDT gồm: Công ty CP May X19, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xây dựng Nhật Nam, Công ty TNHH Bình Giang. Giá dự thầu (sau giảm giá) của 3 nhà thầu lần lượt là 659 triệu đồng, 652 triệu đồng và 721 triệu đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng của 3 nhà thầu đều là 60 ngày.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên, ông Vũ Quốc Minh không phải là người đại diện theo pháp luật của Agribank chi nhánh Sở Giao dịch, đồng thời ông Minh không thể ủy quyền cho chính ông Minh được.
Ngày 5/9/2019, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã có quyết định hủy thầu với lý do cụ thể là: Công ty TNHH Bình Giang không nộp bảo đảm dự thầu. HSDT của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xây dựng Nhật Nam không hợp lệ vì bảo đảm dự thầu do ông Vũ Quốc Minh – Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Sở Giao dịch ký và kèm theo Quyết định ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật của Agribank chi nhánh Sở Giao dịch số 70/QĐ-SGD-TH ngày 1/1/2017 do chính ông Vũ Quốc Minh ký. HSDT của Công ty CP May X19 không đáp ứng điều kiện về kỹ thuật theo quy định trong HSMT như nộp hàng mẫu thiếu các chủng loại…

Về bảo đảm dự thầu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xây dựng Nhật Nam, theo ý kiến của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên và Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng An Toàn Phát (đơn vị tư vấn đấu thầu), ông Vũ Quốc Minh không phải là người đại diện theo pháp luật của Agribank chi nhánh Sở Giao dịch, đồng thời ông Minh không thể ủy quyền cho chính ông Minh được. Mặt khác, 2 chữ ký ở 2 văn bản do ông Vũ Quốc Minh ký là không giống nhau.

Tuy nhiên, trong văn bản gửi tới cơ quan chức năng và Báo Đấu thầu mới đây kiến nghị về việc bị loại tại gói thầu nêu trên, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xây dựng Nhật Nam có đính kèm Văn bản số 70/QĐ-SGD-TH ngày 1/1/2017 của Agribank chi nhánh Sở Giao dịch do ông Phan Đăng Lưu – Giám đốc Chi nhánh ký và đề nghị làm rõ lý do hủy thầu gói thầu nêu trên có đúng quy định hay không.

Tuấn Dũng