Đầu tư 1.495 tỷ đồng nâng cấp đường ven biển ở Hà Tĩnh

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 4 gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội – Thạch Khê – Vũng Áng với tổng mức đầu tư 1.495 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện Dự án là vốn trái phiếu chính phủ, ngân sách tỉnh Hà Tĩnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong tháng 11/2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi 2 gói thầu, gồm: Gói thầu Xây dựng đoạn Km85+440,8 – Km92+847,17 theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt (giá gói thầu là 143,7 tỷ đồng); Gói thầu Tư vấn giám sát thi công Gói thầu số 31.XL (giá gói thầu là 1,5 tỷ đồng). 2 gói thầu khác sẽ được chỉ định nhà thầu thực hiện trong tháng 11/2019 là Gói thầu Bảo hiểm công trình Gói số 31.XL và Gói thầu Tư vấn quan trắc, giám sát môi trường trong quá trình thi công Gói số 31.XL của Dự án.

Khánh Ngọc