Đầu tư 850 tỷ đồng nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25

Ban Quản lý dự án 6 thuộc Bộ Giao thông vận tải vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 9 gói thầu thuộc Dự án thành phần 2 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25. Dự án có tổng mức đầu tư 850 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý I/2020, Ban Quản lý dự án 6 sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi một số gói thầu xây lắp thuộc Dự án gồm: Thi công xây dựng công trình đoạn từ Km44+100-Km47+142,23 (giá gói thầu 27,8 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 10 tháng); Gói thầu Thi công xây dựng công trình đoạn Km117+780 – Km123+000 (giá gói thầu 96 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng)…

Khánh Ngọc