Đề xuất xây dựng dự án quốc gia về bảo tồn cố đô Hoa Lư

Đề xuất xây dựng dự án quốc gia về bảo tồn cố đô Hoa Lư

Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Ninh Bình, ngày 12-8 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Ninh Bình về phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.Toàn cảnh thành phố Ninh Bình nhìn từ Tam Cốc – Ảnh: Tư liệu Tuổi Trẻ

Chủ tịch nước nhấn mạnh Ninh Bình cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong phát triển công nghiệp, đặc biệt chú trọng nâng tăng trưởng trong nông nghiệp để nâng cao đời sống cho phần lớn lao động ở nông thôn hiện nay.

Ghi nhận những kiến nghị của tỉnh về cho phép Ninh Bình xây dựng đề án quốc gia về bảo tồn, trùng tu, tôn tạo phát huy giá trị văn hóa cố đô Hoa Lư và có cơ chế đặc thù thu hút đầu tư, bảo vệ quần thể di sản văn hóa thế giới Tràng An…

Chủ tịch nước đề nghị tỉnh phối hợp với các bộ, ngành để khảo sát, mạnh dạn nghiên cứu đề xuất các hình thức thu hút đầu tư triển khai cho phù hợp và hiệu quả; đồng thời rà soát những chính sách đối với lĩnh vực nông nghiệp, tái cơ cấu kinh tế, tăng cường cơ sở vật chất cho ngành tư pháp… để có thể điều chỉnh trong thời gian tới.

TTXVN