Đô thị thông minh và hướng ứng dụng cho thị trường nội địa

Ngày 14/1, Microsoft Việt Nam đã chia sẻ giải pháp “Đô thị thông minh và hướng ứng dụng cho thị trường nội địa,” trong đó, con người được đặt làm trung tâm.

Theo Microsoft, “Đô thị Thông minh” thường được định nghĩa trên 6 phương diện chủ đạo là: năng lực kinh tế, ứng dụng công nghệ trong các dịch vụ công, nguồn tài nguyên về con người, môi trường sống thân thiện, chất lượng cuộc sống người dân và cuối cùng là chính quyền điện tử.

Các tiêu chí này được xây dựng tương ứng theo khả năng cạnh tranh của khu vực, giao thông-công nghệ thông tin, chất lượng sống, sự tham gia của công dân trong công tác quản trị của các thành phố…

Theo ông Vũ Minh Trí, Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam, các thách thức của đô thị hiện đại là làm sao có thể tiết kiệm chi phí và phát triển hiệu quả hơn khi thành phố mở rộng; triển khai được các dịch vụ công dân và doanh nghiệp đồng nhất cho toàn bộ các cơ quan quản lý trong thành phố; quản trị và điều tiết nguồn nhân lực; đưa được các thông tin rõ ràng hơn khi ra quyết định và ngân sách; tạo được tầm nhìn xuyên suốt trong quá trình phát triển tiếp theo.

Phía Microsoft cũng đưa ra những giải pháp cơ bản để cho các thành phố có thể áp dụng đồng thời hoặc chia theo giai đoạn triển khai để đáp ứng từng bước phát triển. Trong đó có 3 khu vực giải pháp: GSD (kết nối và cung cấp dịch vụ công), GWM (độ hiện đại không gian làm việc công) và GIA (tầm nhìn và độ tin cậy hành chính).

Bộ giải pháp của Microsoft cho “Đô thị thông minh” có thể áp dụng và triển khai cho hầu hết các các ngành như y tế, giáo dục, khối hành chính công cũng như các nhóm doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ, các khu vực dịch vụ…

"Các giải pháp này được xây dựng trên cơ sở hạ tầng công nhằm đem lại khả năng dễ phát triển để mở rộng hoặc thu gọn theo nhu cầu và tình hình thực tế của khu vực mà vẫn đảm bảo tính an toàn, bảo mật và riêng tư, dễ tương thích, dễ truy cập…," ông Trí khẳng định./.

Kỳ Dương