Đột phá thể chế để khơi thông nguồn vốn tư nhân

Một khung pháp lý hoàn thiện về đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP) được điều chỉnh bằng Luật riêng là kỳ vọng của cộng đồng nhà đầu tư trong và ngoài nước; là mong muốn của nhiều bộ, ngành, địa phương.

Thông qua phương thức PPP thu hút được nhiều hơn nguồn lực, công nghệ, tư duy quản lý từ khu vực tư nhân chung tay cùng Nhà nước đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Dự Luật về PPP sẽ được Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8. Nhân dịp này, Báo Đấu thầu xuất bản Chuyên đề đặc biệt “Đột phá thể chế để khơi thông nguồn vốn tư nhân”. Chuyên đề đánh giá thực tiễn triển khai dự án PPP thời gian qua, đồng thời phân tích những nội dung lớn của Dự thảo Luật PPP.