Dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa – Đoạn 3 (TP.HCM): Long đong 3 lần chọn nhà thầu

Sau 2 lần hủy thầu vì không chọn được nhà thầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM – trước là Khu Quản lý đường thủy nội địa (chủ đầu tư/bên mời thầu) vừa tiến hành mở thầu lần thứ ba Gói thầu Xây dựng công trình đoạn A từ K0-104 đến K1+100 thuộc Dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa – Đoạn 3 (Bình Quới, Cây Bàng, Rạch Chùa).

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trước đó, theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu nêu trên bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào quý I/2019. Gói thầu (GT) được tổ chức đấu thầu rộng rãi. Trong lần mời thầu thứ ba này, có 11 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu (HSMT), 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), trong đó có 2 nhà thầu liên danh. Giá GT là 175,824 tỷ đồng.

Trong lần mời thầu lần thứ nhất, có 11 nhà thầu mua HSMT, 5 nhà thầu nộp HSDT. Trong đó, có 2 nhà thầu độc lập và 3 nhà thầu liên danh. Đến ngày 22/4/2019, Chủ đầu tư có quyết định hủy thầu vì HSDT của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Trong lần mời thầu thứ hai, các HSDT vẫn không đáp ứng yêu cầu của HSMT nên đến ngày 22/10/2019, Chủ đầu tư có quyết định hủy thầu.

Chia sẻ thêm về nguyên nhân hủy thầu, một cán bộ của Bên mời thầu cho biết, trong cả hai lần mở thầu trước, HSDT của các nhà thầu đều không vượt qua đánh giá về kỹ thuật.

“Như vậy, tính đến nay, việc lựa chọn nhà thầu thực hiện GT nêu trên bị chậm tiến độ so với kế hoạch. GT có thời gian thực hiện hợp đồng theo đơn giá cố định là 600 ngày”, cán bộ nêu trên chia sẻ.

Dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa – Đoạn 3 (Bình Quới, Cây Bàng, Rạch Chùa) là 1 trong 7 dự án thành phần của Dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa. Đây là dự án mang tính cấp bách của TP.HCM, được phê duyệt từ năm 2006, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể hoàn thành. Theo vị cán bộ nêu trên, Dự án chậm hoàn thành phần lớn là do vướng mắc trong khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng. 2 trong 3 GT xây lắp thuộc Dự án đã khởi công từ năm 2016 nhưng mới chỉ thực hiện được 95% và 62% khối lượng công việc vì nguyên nhân này. Đó là GT Xây dựng công trình đoạn C (từ K1+600 đến K2+000) và đoạn E1 (từ K3+040 đến K3+300) và GT Xây lắp công trình đoạn G (từ K4+550 đền K5+050) và Đoạn H (từ K5+080 đến K5+480).

Dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa – Đoạn 3 (Bình Quới, Cây Bàng, Rạch Chùa) có tổng mức đầu tư là 643,226 tỷ đồng, gồm 21 gói thầu. Trong số các gói thầu xây lắp đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu, Liên danh Công ty CP Xây dựng Đầu tư Kinh doanh nhà Hải Đăng – Công ty CP Xây dựng Du lịch Thương mại Hải Nam trúng Gói thầu Xây dựng công trình đoạn C (từ K1+600 đến K2+000) và đoạn E1 (từ K3+040 đến K3+300). Giá trúng thầu là 74,666 tỷ đồng, hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 530 ngày.

Liên danh Công ty CP Tập đoàn Anh Vinh – Công ty TNHH Thành Hưng trúng Gói thầu Xây lắp công trình đoạn G (từ K4+550 đến K5+050) và đoạn H (từ K5+080 đến K5+480). Giá trúng thầu là 113,03 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói là 590 ngày.

Liên danh Công ty CP Xây lắp Thủy sản II – Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn trúng Gói thầu Xây lắp công trình đoạn E2 (từ K3+300 đến K3+763) và đoạn F (từ K3+700 đến K4+550). Giá trúng thầu là 104,268 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng theo đơn giá cố định là 600 ngày.

Trần Nam