Dự án Hệ thống Thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé giai đoạn 1: Hai liên danh trúng thầu hơn 2.300 tỷ đồng

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 (Bên mời thầu – BMT) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) hai gói thầu lớn nhất thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé giai đoạn 1. Đây là dự án sử dụng vốn trái phiếu chính phủ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) quản lý giai đoạn 2017 – 2020.

Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé giai đoạn 1 sử dụng vốn trái phiếu chính phủ, có tổng mức đầu tư 3.309,5 tỷ đồng. Ảnh: Thốt Nốt

Theo đó, Gói thầu XL01 Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị cống Cái Lớn có giá gói thầu là 1.874,278 tỷ đồng. Liên danh trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính (Công ty Trung Chính) – Công ty CP Lilama 10 – Công ty CP Xây dựng Trung Nam 18 E và C – Công ty CP Xây dựng đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương – Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn – Công ty TNHH Hòa Hiệp. Giá trúng thầu là 1.733,568 tỷ đồng; loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện là 25 tháng.

Gói thầu XL02 Xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị cống Cái Bé và Đê nối cống Cái Lớn, Cái Bé với Quốc lộ 61 có giá gói thầu là 585,175 tỷ đồng. Thông qua đấu thầu rộng rãi, BMT đã chọn Liên danh Công ty TNHH MTV Trần Trân – Công ty Trung Chính – Công ty TNHH Trường Phát – Công ty CP Đầu tư xây dựng Thái Quảng – Công ty CP Đầu tư xây dựng Đại An – Công ty CP Cơ khí và Xây lắp 276 trúng thầu, với giá trúng thầu là 575.934.771.000 đồng. Gói thầu này cũng áp dụng hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện là 25 tháng.

Như vậy, theo KQLCNT nêu trên, Công ty Trung Chính tham gia liên danh dự thầu và trúng cả hai gói thầu.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Bộ NN&PTNT phê duyệt ngày 16/8/2019, Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 3.309,5 tỷ đồng, gồm 11 gói thầu, trong đó có 3 gói thầu phi tư vấn, 5 gói thầu tư vấn và 3 gói thầu xây lắp.

Theo Bộ NN&PTNT, trong giai đoạn 1 sẽ thực hiện đầu tư xây dựng cống Cái Lớn với cấp độ công trình là cấp I; cống Cái Bé (cấp II) và xây dựng đê nối hai cống với Quốc lộ 61 (cấp III). Ngoài ra, ở giai đoạn này còn thực hiện hợp phần mô hình sinh kế và các hoạt động phi công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Hậu Giang do Sở NN&PTNT 2 địa phương này làm chủ đầu tư.

Cống Cái Lớn sẽ được xây dựng dưới lòng sông Cái Lớn, có tổng chiều dài 470 mét, gồm 11 khoang cống rộng 40 mét/khoang, có cao trình ngưỡng -3,5 đến -6,5 mét; hai âu thuyền rộng 15 mét/âu thuyền, cao trình ngưỡng -5 mét, đi theo hai chiều ngược nhau.

Cống Cái Bé được xây dựng dưới lòng sông Cái Bé, có tổng chiều dài 85 mét, gồm 2 khoang rộng 35 mét/khoang, cao trình ngưỡng -5 mét và âu thuyền rộng 15 mét, cao trình ngưỡng -4 mét.

Còn tuyến đê nối 2 cống với Quốc lộ 61 có tổng chiều dài 5,843 km được chia làm hai giai đoạn, gồm đoạn từ cống Cái Lớn đến cống Cái Bé có chiều dài 1,031 km; đoạn từ cống Cái Bé đến Quốc lộ 61 có chiều dài 4,812 km. Mặt đê được xây dựng có bề rộng 9 mét, cao trình 2 mét.

Ngoài ra, Dự án cũng thực hiện các hạng mục phụ trợ gồm: hệ thống cung cấp điện, hệ thống chiếu sáng công trình; hệ thống thiết bị quan trắc, nhà vận hành, kè gia cố bảo vệ bờ sông…

Theo tìm hiểu, ngày 10/10/2019, việc ký kết hợp đồng giữa Chủ đầu tư và Liên danh các nhà thầu trúng thầu 2 gói thầu XL01 và XL02 đã được tiến hành tại TP. Cần Thơ.

Văn Huyền