Dự án Xây trụ sở Quận ủy, HĐND, UBND quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội: Chậm chọn nhà thầu do thời gian thẩm định kéo dài

Gần 9 tháng sau khi được phê duyệt, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) của Dự án Xây dựng trụ sở Quận ủy, HĐND, UBND quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội mới được công bố. Và cho dù kế hoạch đề ra thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 là trong quý II/2019, nhưng đến quý III/2019 mới được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm thực hiện.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, KHLCNT của Dự án được phê duyệt từ ngày 25/12/2018, nhưng phải đến ngày 3/9/2019 mới được công bố.

Theo KHLCNT, Dự án có 5 gói thầu, trong đó có 4 gói thầu tư vấn và 1 gói thầu hỗn hợp. Trừ Gói thầu Kiểm toán công trình thực hiện vào quý IV/2020, 3 gói thầu tư vấn đều có thời gian thực hiện là trong quý IV/2018 và quý II/2019. Tuy nhiên, đến nay chưa có một gói thầu nào được công bố kết quả lựa chọn nhà thầu (1 gói thầu áp dụng đấu thầu rộng rãi và 2 gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu).

Riêng đối với Gói thầu số 2 Thi công xây dựng công trình và mua sắm lắp đặt thiết bị (giá gói thầu là 334,821 tỷ đồng), theo KHLCNT, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu là trong quý II/2019. Tuy nhiên, đến ngày 6/9/2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm mới đăng tải thông báo mời thầu. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu là từ ngày 11/9/2019 đến ngày 1/10/2019.

Chia sẻ về nguyên nhân của tình trạng chậm tiến độ thực hiện lựa chọn nhà thầu cũng như chậm công bố thông tin theo quy định, ông Tuấn Anh – cán bộ phụ trách Dự án cho biết, đó là do công tác thẩm tra, thẩm định dự án bị kéo dài. Đến nay, Gói thầu số 2 đã được mở thầu với 3 nhà thầu tham gia.

Dự án có tổng mức đầu tư là 370,878 tỷ đồng. Nguồn vốn sử dụng từ ngân sách Thành phố (50% tổng mức đầu tư), nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất (xin cơ chế Thành phố điều tiết lại cho Quận 50% tổng mức đầu tư).

Trần Nam