EVN Hà Nội chọn nhà thầu xây lắp trạm biến áp và đường dây 178 tỷ đồng

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVN Hà Nội) vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với Tiểu dự án Trạm biến áp 110kV Chương Mỹ và đường dây 110kV Thanh Oai – Chương Mỹ (thuộc Dự án Phát triển lưới điện Hà Nội và TP.HCM, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á – ADB).

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, tổng mức đầu tư của Dự án là 178,259 tỷ đồng. Dự án được chia làm 4 gói thầu. Trong đó, Gói thầu 06 ADB-HNPC-CM-G01 – Cung cấp máy biến áp 110kV (15,906 tỷ đồng) và Gói thầu 07 ADB-HNPC-CM-G02 – Cung cấp vật tư thiết bị trạm (24,921 tỷ đồng) được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong quý IV/2019. Hai gói thầu còn lại sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý I/2020, gồm: Gói thầu 08 ADB-HNPC-CM-W01 – Xây lắp trạm biến áp 110kV (27,825 tỷ đồng) và Gói thầu 09 ADB-HNPC-CM-W02 – Xây lắp đường dây 110kV (70,256 tỷ đồng).

Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội được giao làm bên mời thầu.

Ngọc Minh