EVN Hà Nội triển khai Dự án Trạm biến áp 110kV Công viên Thủ Lệ

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu của Dự án Trạm biến áp 110kV Công viên Thủ Lệ. Hai gói thầu này bao gồm: Gói thầu Xây lắp và Gói thầu số 18 Đào tạo, bồi huấn công nhân vận hành.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Gói thầu Xây lắp có giá gói thầu là 29,495 tỷ đồng, được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi. Gói thầu số 18 có giá gói thầu là 21 triệu đồng, áp dụng hình thức tự thực hiện.

Dự án Trạm biến áp 110kV Công viên Thủ Lệ có tổng mức đầu tư là 608,143 tỷ đồng.

Minh Thông