EVNNPT chọn nhà thầu xây trạm biến áp 220 kV Chư Sê và đấu nối 258 tỷ đồng

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án Trạm biến áp 220 kV Chư Sê và đấu nối với tổng mức đầu tư là 258,066 tỷ đồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Dự án được chia làm 15 gói thầu (9 gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, 2 gói thầu áp dụng chỉ định thầu, 3 gói thầu áp dụng tự thực hiện, 1 gói thầu áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt trong nước).

Trong quý IV/2019, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (bên mời thầu) sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng để lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 10 Xây lắp trạm (không bao gồm lắp đặt MBA 220kV) với giá gói thầu là 88,777 tỷ đồng); và Gói thầu số 9 Cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị nhị thứ, thiết bị thông tin và Scada (giá gói thầu 39,535 tỷ đồng). Gói thầu số 8 Cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị nhất thứ, dây dẫn, cách điện, cáp quang và phụ kiện (39,435 tỷ đồng) được tổ chức đấu thầu trực tiếp.

Vào quý IV/2020, EVNNPT sẽ lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt trong nước đối với Gói thầu số 7 Cung cấp MBA 220kV-125MVA (31,034 tỷ đồng).

Minh Thông