Gần 50 tỷ đồng xây trụ sở Huyện ủy Bắc Trà My

Từ năm 2019 – 2023, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ đầu tư Dự án Xây dựng công trình trụ sở làm việc Huyện ủy Bắc Trà My. Tổng mức đầu tư Dự án là 49,176 tỷ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách tỉnh là 25 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn ngân sách huyện.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trụ sở làm việc Huyện ủy Bắc Trà My được đầu tư trong phạm vi khu đất có diện tích 32.422,58 m2. Công trình gồm các hạng mục: trụ sở làm việc, hội trường, nhà công vụ, nhà bảo vệ, nhà để xe và các hạng mục phụ trợ. Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư xây dựng Đương Đại là tư vấn lập Dự án.

Tùng Lâm