Gia Lai: Lập Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị kéo dài tại 1 gói thầu

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa có văn bản gửi Báo Đấu thầu về việc phản ánh liên quan tới Gói thầu Mua sắm thiết bị dạy và học năm 2019.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã An Khê, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Gia Lai đang thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị đấu thầu. Khi có kết quả chính thức, Ban sẽ có văn bản gửi Báo Đấu thầu để có phản hồi cụ thể.

Trước đó, Báo Đấu thầu có một số bài phản ánh kiến nghị của nhà thầu liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu nói trên. Cụ thể, gói thầu bị nhà thầu “tố” có quá nhiều tiêu chí gây hạn chế cạnh tranh cho các nhà thầu. Đồng thời, việc đánh giá hồ sơ dự thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cũng liên tục bị kiến nghị.

Văn Huyền