Gói thầu an ninh mạng tại Điện lực TP.HCM: 5 nhà thầu cạnh tranh

Gói thầu Trang bị hệ thống phòng chống tấn công từ chối dịch vụ (DDOS) do Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM – Công ty Công nghệ thông tin điện lực TP.HCM mời thầu vừa được mở thầu với sự tham gia của 5 nhà thầu. Biên bản mở thầu ghi nhận sự cạnh tranh thú vị về giá giữa 5 nhà thầu khi có 1 nhà thầu chào giá giảm tới 36% so với giá gói thầu; 1 nhà thầu chào thầu có thư giảm giá.

Gói thầu Trang bị hệ thống phòng chống tấn công từ chối dịch vụ do Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM – Công ty Công nghệ thông tin điện lực TP.HCM mời thầu. Ảnh: NC st

Từ ngày 25/10 – 1/11/2019, Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu nêu trên được phát hành. Gói thầu này sử dụng nguồn vốn khấu hao cơ bản năm 2019 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM, hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh. Giá gói thầu là 4,298 tỷ đồng.

Theo E-HSMT, nhà thầu trúng thầu sẽ phải cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng chống tấn công DDOS cho Tổng công ty Điện lực TP.HCM trong thời gian 90 ngày.

Biên bản mở thầu điện tử được ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, có 5 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT), gồm: Công ty CP Truyền thông Số 1 (CT Truyền thông Số 1); Công ty CP Tập đoàn HIPT; Công ty TNHH Truyền hình Giáo dục Việt Nam (CT THGD Việt Nam); Công ty CP Dịch vụ công nghệ tin học HPT; Công ty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu (CT Sao Bắc Đẩu).

So với giá gói thầu được công bố, CT Sao Bắc Đẩu là nhà thầu có giá dự thầu (2,744 tỷ đồng) thấp hơn khoảng 36%. CT THGD Việt Nam là nhà thầu duy nhất có thư giảm giá, giá dự thầu sau khi giảm giá là 3,791 tỷ đồng (giảm 11,7% so với giá gói thầu).

Theo thống kê sơ bộ của Báo Đấu thầu, từ năm 2016 đến nay, có 4 trong số 5 nhà thầu tham gia gói thầu nêu trên đã từng trúng một số gói thầu do Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM – Công ty Công nghệ thông tin điện lực TP.HCM làm bên mời thầu (BMT).

Cụ thể, CT Sao Bắc Đẩu được công bố trúng 7 gói thầu. Công ty Tập đoàn HIPT được công bố trúng 2 gói thầu. Công ty Dịch vụ công nghệ tin học HPT được công bố trúng 10 gói thầu.

CT Truyền thông Số 1 từng được các BMT ngành điện công bố trúng 31 gói thầu kể từ năm 2016 đến nay. Trong đó có 5 gói thầu do Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM – Công ty Công nghệ thông tin điện lực TP.HCM mời thầu.

Riêng CT THGD Việt Nam chưa được công bố trúng gói thầu nào tại BMT này.

Hải Bình