Gói thầu bảo hiểm hơn 314 tỷ đồng của PVGas: Bên mời thầu trả lời kiến nghị của nhà thầu

Ban Quản lý dự án khí Đông Nam Bộ (Bên mời thầu) vừa có văn bản gửi Báo Đấu thầu phản hồi về những nội dung kiến nghị của nhà thầu trong nước đối với Gói thầu Bảo hiểm công trình có giá hơn 314 tỷ đồng thuộc Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh.

Như Báo Đấu thầu đã thông tin, gói thầu nêu trên do Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS) làm chủ đầu tư. Nội dung chính của Gói thầu là cung cấp dịch vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt gồm thiệt hại vật chất và trách nhiệm đối với bên thứ ba cho dự án, bao gồm: phần xây dựng trên biển (đường ống biển) và phần xây dựng trên bờ (đường ống bờ).

Theo phản ánh của nhà thầu trong nước, nhà thầu Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện được gói thầu này nhưng Chủ đầu tư và Bên mời thầu lại tổ chức đấu thầu quốc tế; xây dựng tiêu chí hồ sơ mời thầu (HSMT) để lựa chọn nhà thầu là doanh nghiệp tái bảo hiểm nhưng doanh nghiệp tái bảo hiểm không ký hợp đồng với Chủ đầu tư mà lại chỉ định một doanh nghiệp bảo hiểm trong nước để ký hợp đồng.

Trong văn bản phản hồi, ông Lê Đức Hiệu – Trưởng ban Ban Quản lý dự án khí Đông Nam Bộ cho biết, Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh là dự án có quy mô lớn, phức tạp về kỹ thuật và có nhiều rủi ro, đặc biệt là phần thi công, chôn tuyến ống dẫn khí dài khoảng 117 km ngầm dưới biển và công tác thi công khoảng 38 km tuyến ống trên bờ bên cạnh các tuyến ống hiện hữu. Sở dĩ hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi quốc tế vì đến nay, các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước không đủ năng lực tài chính cung cấp dịch vụ bảo hiểm (tự đưa ra điều kiện, điều khoản bảo hiểm và chào tỷ lệ phí bảo hiểm) cho Dự án. Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP, các công ty bảo hiểm trong nước tại Việt Nam không được giữ lại quá 10% vốn chủ sở hữu đối với 1 đơn vị rủi ro. Hiện nay, công ty bảo hiểm Việt Nam có vốn chủ sở hữu lớn nhất là Bảo hiểm Bảo Việt với 2.785 tỷ đồng, tương đương khoảng 119 triệu USD nên mức giữ lại 10% vốn chủ sở hữu chỉ tương đương với khoảng 2,23% rủi ro của Dự án và TOP 5 công ty bảo hiểm có vốn chủ sở hữu hàng đầu thị trường Việt Nam nếu liên danh cũng chỉ đạt mức giữ lại khoảng 9,11% rủi ro của Dự án.

Bên cạnh đó, theo Ban Quản lý dự án khí Đông Nam Bộ, năng lực và kinh nghiệm của các nhà thầu trong nước trong lĩnh vực bảo hiểm gần như không đáp ứng được yêu cầu về thực hiện hợp đồng tương tự với gói thầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho mọi rủi ro trong xây dựng lắp đặt Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2.

Mặt khác, khi đưa ra đấu thầu quốc tế gói thầu nêu trên, các nhà thầu bảo hiểm trong nước vẫn có thể tham gia và được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu.

Đối với việc ký kết hợp đồng bảo hiểm, ông Lê Đức Hiệu khẳng định, HSMT tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu vì yêu cầu nhà thầu trúng thầu phải trực tiếp tiến hành ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với Chủ đầu tư, trong đó nêu rõ trách nhiệm nghĩa vụ bảo hiểm trong quá trình thực hiện Dự án theo yêu cầu về phạm vi cung cấp bảo hiểm của Chủ đầu tư. Trong một số hồ sơ dự thầu (HSDT), nhà thầu có ủy quyền cho đơn vị trung gian ký hồ sơ tham dự thầu, điều này đã được quy định trong HSMT và hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.

HSMT gói thầu nêu trên cũng quy định rõ nhà thầu quốc tế tham dự thầu phải đề xuất công ty bảo hiểm trong nước với vai trò là nhà thầu phụ đặc biệt để cấp đơn bảo hiểm cho Dự án theo chương trình bảo hiểm được đề xuất bởi nhà thầu quốc tế (nhà đứng đầu tái bảo hiểm). Trên cơ sở hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết với nhà thầu quốc tế trúng thầu, nhà thầu phụ đặc biệt được yêu cầu ký kết với Chủ đầu tư hợp đồng bảo hiểm để cụ thể hóa công việc và trách nhiệm của công ty bảo hiểm trong nước. Điều này phù hợp với quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm – đại diện Ban Quản lý dự án khí Đông Nam Bộ khẳng định.

Tuấn Dũng