Gói thầu hệ thống điều hòa Đại học Thương mại: 2 trong 3 nhà thầu chào vượt giá

Công ty CP 289 Trường Sơn vừa được lựa chọn trúng Gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, thông gió thuộc Dự án Cải tạo hệ thống điều hòa và thông gió hội trường H1, H2, H3 – Trường Đại học Thương mại với giá trúng thầu là 8,071 tỷ đồng (giá gói thầu là 8,089 tỷ đồng). Gói thầu này có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) thì 2 nhà thầu chào vượt giá, 1 nhà thầu chưa đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu do Trường Đại học Thương mại làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn tự có của Trường, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng là bên mời thầu.

Gói thầu được đóng/mở thầu vào chiều 17/10/2019 với sự tham dự của 3 nhà thầu, gồm: Công ty CP 289 Trường Sơn, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Vilaw, Công ty CP Tư vấn và Xây lắp CDH Hà Nội. Giá dự thầu của 3 nhà thầu trên lần lượt là 8,071 tỷ đồng, 8,104 tỷ đồng và 8,366 tỷ đồng. Như vậy, giá dự thầu của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Vilaw vượt 15 triệu đồng so với giá gói thầu, còn giá dự thầu của Công ty CP Tư vấn và Xây lắp CDH Hà Nội vượt 277 triệu đồng so với giá gói thầu.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Vilaw có địa chỉ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trong 4 năm trở lại đây, công ty này được công bố trúng 1 gói thầu là Gói thầu Xây lắp nhà lớp học 12 phòng và các hạng mục phụ trợ của Trường THPT Tân Yên số 1 Bắc Giang với giá trúng thầu 6,8 tỷ đồng (trúng thầu tháng 4/2016; thời gian thực hiện hợp đồng 270 ngày).

Còn Công ty CP Tư vấn và Xây lắp CDH Hà Nội có địa chỉ tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Công ty này đã hoạt động được 9 năm nhưng hiện tại vẫn chưa đăng ký tư cách nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong vòng 4 năm trở lại đây, công ty này chưa từng được công bố trúng gói thầu nào.

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu, Công ty CP Tư vấn và Xây lắp CDH Hà Nội bị loại vì không đảm bảo tư cách hợp lệ theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT). Còn Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Vilaw bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về tài chính và nhân sự chủ chốt thực hiện Gói thầu theo yêu cầu của HSMT.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ đấu thầu của Bên mời thầu cho biết, qua đánh giá HSDT, Công ty CP 289 Trường Sơn là nhà thầu có đủ năng lực thực hiện gói thầu trên. Trong HSDT, Nhà thầu cung cấp 1 hợp đồng tương tự về cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, thông gió đáp ứng yêu cầu của HSMT (có giá trị hợp đồng lớn hơn 70% gói thầu đang xét).

Công ty CP 289 Trường Sơn có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, địa chỉ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trong vòng 4 năm trở lại đây, Công ty chưa được công bố trúng gói thầu nào.

Bích Thảo