Gói thầu tư vấn vận hành hồ Núi Cốc (Thái Nguyên): Tiêu chí chủ nhiệm dự án không phù hợp?

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Thái Nguyên đang phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu Tư vấn xây dựng quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Núi Cốc thuộc Dự án Xây dựng quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Núi Cốc.
Hồ sơ mời thầu Gói thầu Tư vấn xây dựng quy trình vận hành hồ chứa nước Núi Cốc đưa ra tiêu chí chủ nhiệm dự án phải có thâm niên trên 15 năm trong lĩnh vực quy hoạch thủy lợi. Ảnh: st

Hồ sơ mời thầu Gói thầu Tư vấn xây dựng quy trình vận hành hồ chứa nước Núi Cốc đưa ra tiêu chí chủ nhiệm dự án phải có thâm niên trên 15 năm trong lĩnh vực quy hoạch thủy lợi. Ảnh: st

Phản ánh đến Báo Đấu thầu, một số nhà thầu cho rằng, HSMT đưa ra tiêu chí về chủ nhiệm dự án không phù hợp với nội dung công việc của Gói thầu.

Một nhà thầu cho biết, Mục 3.1 Chủ nhiệm dự án của HSMT đưa ra những tiêu chuẩn về chủ nhiệm dự án không phù hợp với nội dung công việc của Gói thầu. Cụ thể, tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của Chương III HSMT đưa ra tiêu chí chủ nhiệm dự án phải là người có thâm niên trên 15 năm công tác trong lĩnh vực quy hoạch thủy lợi, làm chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm dự án quy hoạch thủy lợi, quy hoạch phòng chống lũ hoặc xây dựng quy trình vận hành công trình thủy lợi từ 5 công trình trở lên.

Nhà thầu trên cho rằng, đối với gói thầu lập quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước tương tự thì tất cả chủ đầu tư đều yêu cầu chủ nhiệm dự án phải là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực chủ nhiệm thiết kế hồ chứa hoặc chủ trì lập quy trình vận hành điều tiết hồ chứa. Nhà thầu cho rằng, tiêu chí như trên là không phù hợp và đề nghị Sở NN&PTNT Thái Nguyên làm rõ.

Về việc đưa ra tiêu chí trên, Bên mời thầu nhấn mạnh, đây là tiêu chí cần thiết, phù hợp nội dung công việc của Gói thầu nhằm lựa chọn được nhà thầu tư vấn thực sự có năng lực.

Trong văn bản làm rõ tiêu chuẩn đánh giá chủ nhiệm dự án xây dựng quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Núi Cốc gửi Báo Đấu thầu ngày 23/12/2019, Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên giải thích, công trình hồ Núi Cốc được khởi công xây dựng năm 1972 và đưa vào vận hành khai thác từ năm 1978. Đây là công trình quan trọng cấp quốc gia có nhiệm vụ phục vụ cấp nước cho hai tỉnh là Thái Nguyên và Bắc Giang.

Quy trình vận hành hồ chứa nước Núi Cốc đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt tại Quyết định số 118/2006/QĐ-BNN ngày 29/12/2006 và được áp dụng từ đó đến nay. Tuy nhiên, hiện nhiệm vụ của hồ Núi Cốc là đa mục tiêu, có nhiều thay đổi theo các quy hoạch thủy lợi, quy hoạch phòng chống lũ có liên quan. Như vậy, khi xây dựng lại quy trình vận hành hồ chứa nước Núi Cốc cần phải phù hợp với các quy hoạch.

“Do đó, người làm chủ nhiệm dự án này ngoài các kinh nghiệm về xây dựng quy trình vận hành hồ chứa, thì kinh nghiệm trong công tác quy hoạch là rất cần thiết”, Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.

Đối với tiêu chí này, một chuyên gia về thủy lợi nhận định: “Tiêu chí về chủ nhiệm dự án như vậy là quá cao so với nội dung công việc của Gói thầu, quy định như vậy có thể hạn chế sự cạnh tranh trong đấu thầu”.

Căn cứ phản ánh của nhà thầu cũng như làm rõ của Bên mời thầu, một chuyên gia về đấu thầu cho rằng, thiết kế công trình dự án xây dựng nào thì cũng phải phù hợp với quy hoạch, nhưng quan trọng là công việc trong gói thầu trên có bao gồm việc quy hoạch không. “Trường hợp HSMT có yêu cầu tư vấn làm cả nhiệm vụ về quy hoạch thì yêu cầu về kinh nghiệm đưa ra là phù hợp. Ngược lại, nếu Gói thầu không có yêu cầu về công việc quy hoạch thì yêu cầu trên không phù hợp”.

Trước chất vấn của chuyên gia, đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên cho biết sẽ xem xét lại.

Việt Anh