Hà Nam đấu thầu dự án BT hơn 82 tỷ đồng

UBND tỉnh Hà Nam vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Nạo vét, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật xung quanh các hồ thuộc địa bàn phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý theo hình thức đối tác công tư PPP (hợp đồng BT).

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 82 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện Dự án là vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi, phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng kể từ ngày bàn giao đất thực địa.

Theo dự kiến, trong quý IV/2019, UBND thành phố Phủ Lý (bên mời thầu) sẽ tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án.

Bích Thảo