Hà Nội: 4.722 tỷ đồng cải thiện hệ thống tiêu thoát nước phía Tây

Ban Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 35 gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải thiện hệ thống tiêu thoát nước khu vực phía Tây TP. Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) – giai đoạn I. Dự án có tổng mức đầu tư 4.722 tỷ đồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý IV/2019, Hà Nội sẽ tổ chức đấu thầu một số gói thầu lớn như: Gói thầu số 16F – Thi công xây dựng kênh La Khê và đường giao thông 2 bên bờ kênh từ K2+732 ÷ K3+447 với giá gói thầu hơn 240 tỷ đồng; Gói thầu số 16G – Thi công xây dựng kênh La Khê và đường giao thông 2 bên bờ kênh từ K2+188 ÷ K2+732 với giá gói thầu 210 tỷ đồng; Gói thầu số 16I – Thi công xây dựng kênh La Khê đoạn và đường giao thông 2 bên bờ kênh từ K0+799 ÷ K1+438 với giá gói thầu hơn 260 tỷ đồng; Gói thầu số 16M – Thi công, lắp đặt thiết bị chiếu sáng, trồng cây xanh 2 bên bờ kênh với giá gói thầu hơn 21 tỷ đồng.

Tuấn Dũng