Hà Nội: 65 dự án FDI được cấp phép mới trong tháng 9

Thông tin từ Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong tháng 9, Thành phố có 65 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký 30 triệu USD. Trong số các dự án được cấp mới có 54 dự án 100% vốn FDI; 11 dự án liên doanh, liên kết. Bên cạnh đó, có 15 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn bổ sung đạt 20 triệu USD.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/9/2019, tổng vốn đăng ký của các dự án thành lập mới và dự án bổ sung tăng vốn đạt 1.012 triệu USD, trong đó đăng ký mới 631 dự án với số vốn đạt 503 triệu USD; 148 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 509 triệu USD.

Cũng trong tháng 9, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp đạt 75 triệu USD. Tính cả 9 tháng năm 2019, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp đạt 5.226 triệu USD.

Hoàng Việt