Hà Nội giải ngân 9 tháng ước đạt 34% kế hoạch

Theo UBND TP. Hà Nội, ước giải ngân 9 tháng của Thành phố được 16 nghìn tỷ đồng, đạt 34% kế hoạch giao, trong đó giải ngân vốn ODA nguồn ngân sách trung ương cấp phát được 565,8 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nguyên nhân được lãnh đạo Thành phố chỉ ra gồm cả khách quan và chủ quan. Trong đó, nguyên nhân đầu tiên là do thời gian triển khai các thủ tục lập, thẩm định thiết kế – dự toán công trình đủ điều kiện tổ chức đấu thầu thi công (ngay cả dự án không vướng mắc giải phóng mặt bằng) thường mất từ 6 đến 8 tháng. Do đó, những dự án khởi công mới chỉ được đẩy mạnh giải ngân vào những tháng cuối năm.

Ngoài ra, vướng mắc về giải phóng mặt bằng; mức thu được từ đấu giá đất không đạt theo kế hoạch dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn bố trí cho đầu tư; chủ đầu tư và nhà thầu chưa quyết liệt triển khai, chuyên môn chưa sâu dẫn đến hồ sơ phải điều chỉnh nhiều lần… cũng là những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân 9 tháng còn chậm.

Việt Thắng