Hà Nội siết chặt quản lý các cụm công nghiệp đang hoạt động

UBND TP.Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý các cụm công nghiệp (CCN) đang hoạt động trên địa bàn Thành phố.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội yêu cầu Sở Công Thương nghiên cứu, hoàn thiện, báo cáo UBND Thành phố ban hành “Quy chế phối hợp quản lý CCN trên địa bàn Thành phố”, làm cơ sở cho việc triển khai công tác quản lý các CCN. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, các sở, ngành liên quan xây dựng chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn giai đoạn 2020 – 2025, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo nhằm giải quyết, khắc phục những tồn tại, vướng mắc, đảm bảo hoạt động tại các CCN tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước và Thành phố.

Công an Thành phố tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH); tuyên truyền phổ biến kiến thức, quy định pháp luật tại các CCN, xử lý nghiêm những vi phạm (nếu có) theo quy định. Đặc biệt, rà soát, yêu cầu chủ đầu tư các CCN trên địa bàn Thành phố tổ chức thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC theo đúng quy định; kiên quyết xử lý vi phạm hành chính, tạm đình chỉ theo quy định đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện về PCCC&CNCH, hoạt động sai phép, không phép, có người lưu trú qua đêm….

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, xử lý các vi phạm theo quy định về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, quản lý và sử dụng đất tại các CCN. Phối hợp với UBND cấp huyện, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN, các đơn vị sản xuất trong CCN thực hiện các quy định của pháp luật và của Thành phố về xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại…

Việt Anh