Hà Nội: Vốn đầu tư thực hiện đạt 70,3% kế hoạch năm 2019

Theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, trong 10 tháng năm 2019, thực hiện vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước tăng cao so với cùng kỳ năm trước, đạt 70,3% kế hoạch vốn năm 2019.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong tháng 10, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước tính đạt 4.449 tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 10 tháng năm 2019, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 34,8 nghìn tỷ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cục Thống kê Thành phố cho biết, trong tháng 10, Hà Nội cấp phép mới cho 91 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 468 triệu USD. Bên cạnh đó, có 2 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đầu tư bổ sung đạt 69 triệu USD. Cũng trong tháng 10, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp đạt 104 triệu USD.

Nguyễn Thủy