Hà Tĩnh đấu thầu 6 gói thầu mua thuốc hơn 460 tỷ đồng

Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 6 gói thầu mua thuốc thuộc Dự án Cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 (cung cấp từ tháng 1/2020 đến hết tháng 12/2020) với tổng dự toán 460,377 tỷ đồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án sử dụng vốn là nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn thu khác của các cơ sở y tế trong tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, trong tháng 9/2019, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh sẽ đấu thầu rộng rãi các gói thầu: Gói thầu Cung cấp thuốc generic (giá gói thầu 331,785 tỷ đồng); Gói thầu Cung cấp thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (giá gói thầu 33 tỷ đồng); Gói thầu Cung cấp thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (giá gói thầu 66,813 tỷ đồng); Gói thầu Cung cấp dược liệu (giá gói thầu 10,89 tỷ đồng); Gói thầu Cung cấp vị thuốc cổ truyền (giá gói thầu 16,94 tỷ đồng); Gói thầu Cung cấp thuốc phóng xạ và chất đánh dấu (giá gói thầu 0,84 tỷ đồng).

Bích Thảo