Hà Tĩnh: Vội loại nhà thầu khi chưa yêu cầu làm rõ

Tại gói thầu đấu thầu qua mạng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, một nhà thầu chào thầu có sự sai khác về khối lượng hàng hóa trong các bảng kê khai: phạm vi cung cấp, bảng báo giá dự thầu của hàng hóa theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu (E-HSMT), bảng tiến độ cung cấp chi tiết hàng hóa.

Có 2 nhà thầu nộp E-HSĐX Gói thầu In tờ rơi truyền thông, photo biểu mẫu phục vụ hoạt động khám sàng lọc, xét nghiệm đái tháo đường năm 2019 của Trung tâm Kiểm soát bệnh Hà Tĩnh. Ảnh minh họa: NC st

Bên mời thầu (BMT) đã loại nhà thầu này mà không yêu cầu làm rõ hồ sơ đề xuất (E-HSDT). BMT loại nhà thầu khi chưa yêu cầu làm rõ E-HSDT là vội vàng.

Ngày 11/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh phát hành E-HSMT Gói thầu In tờ rơi truyền thông, photo biểu mẫu phục vụ cho hoạt động khám sàng lọc, xét nghiệm đái tháo đường năm 2019. Có 2 nhà thầu nộp E-HSDT, gồm: Công ty TNHH Quảng cáo Mỹ thuật Quốc Cường; Công ty TNHH Netandroid Việt Nam (gọi tắt là Công ty Netandroid).

Tham dự gói thầu này, Công ty Netandroid có thực hiện kê khai các biểu mẫu theo webform gồm: phạm vi cung cấp, bảng báo giá dự thầu của hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT, bảng tiến độ thực hiện. Tại các biểu mẫu (phạm vi cung cấp, bảng báo giá dự thầu của hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT, bảng tiến độ thực hiện), Công ty Netandroid đã kê khai theo đúng yêu cầu của E-HSMT. Tuy nhiên, tại bảng cung cấp chi tiết hàng hóa (được Nhà thầu kê khai thêm), Công ty Netandroid đã sơ suất kê khai thiếu “phần nghìn” (.000) của khối lượng mời thầu của 4 sản phẩm hàng hóa.

Theo một cán bộ của Công ty Netandroid, biểu mẫu (webform) được đưa ra trong yêu cầu của E-HSMT chỉ bao gồm bảng phạm vi cung cấp, bảng báo giá dự thầu của hàng hóa, bảng tiến độ thực hiện. Còn bảng cung cấp chi tiết hàng hóa là do Nhà thầu tự lập thêm, là tài liệu làm rõ đính kèm trong E-HSDT nên trong quá trình soạn file excel thì tính năng tự động làm tròn số của file soạn thảo đã ẩn đi phần “.000”. Do sơ suất nên Nhà thầu không để ý khi gửi E-HSDT.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Trọng Luân, Giám đốc Công ty CP RMS (đơn vị tư vấn đấu thầu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh), Công ty Netandroid không đạt yêu cầu về kỹ thuật do Bảng cung cấp chi tiết hàng hóa không đáp ứng yêu cầu về khối lượng theo E-HSMT.

Đồng thuận với quan điểm của đơn vị tư vấn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đánh giá, Nhà thầu chào không đáp ứng yêu cầu về khối lượng, tiến độ, nên không đạt yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, dẫn đến bị loại, không được xem xét đánh giá bước tiếp theo.

Không đồng thuận với cách đánh giá của Bên mời thầu, Công ty Netandroid cho rằng, khi Bên mời thầu phát hiện có “sự sai khác” về khối lượng dự thầu giữa các bảng kê khai nhưng lại không yêu cầu Nhà thầu làm rõ và kết luận là Nhà thầu không đạt về tiến độ cung cấp là không đảm bảo tính khách quan, logic về mặt hồ sơ.

“Nếu Công ty Netandroid được làm rõ nội dung mà Nhà thầu đã kê khai sai sót thì việc làm rõ này không làm thay đổi về phạm vi cung cấp, bảng báo giá dự thầu mà Nhà thầu đã nộp tại webform. Bên cạnh đó, theo quy định của pháp luật thì trường hợp có sự sai khác giữa thông tin trong file đính kèm E-HSDT do Nhà thầu nộp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các thông tin kê khai trong webform thì thông tin trong webform là cơ sở để đánh giá E-HSDT. Do đó, Bên mời thầu đánh giá Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật là không khách quan, không công bằng với Nhà thầu” – đại diện Công ty Netandroid lý giải.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, một chuyên gia đấu thầu cho rằng, sai sót của Nhà thầu không phải là lỗi cố ý, không phải là lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng tới bản chất của E-HSDT. Do Nhà thầu sai sót trong kê khai tại file đính kèm chứ không phải webform nên việc Bên mời thầu đánh giá Nhà thầu không đạt yêu cầu kỹ thuật là vội vàng.

“Trong trường hợp này, Bên mời thầu cần đề nghị Nhà thầu làm rõ sự sai khác giữa webform và tài liệu mà Nhà thầu gửi kèm theo E-HSDT. Để đảm bảo sự chặt chẽ, Bên mời thầu phải yêu cầu Nhà thầu cam kết về tiến độ cung cấp hàng hóa chi tiết, cũng như cam kết cung cấp đủ khối lượng hàng hóa theo đúng E-HSMT để đảm bảo việc lựa chọn nhà thầu được công bằng, khách quan và minh bạch”- chuyên gia nêu quan điểm.

Hải Bình