Hải Dương: Chỉ định nhà đầu tư khu làng nghề Lược – Vạc hơn 124 tỷ đồng

Theo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư làng nghề Lược – Vạc, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương vừa được phê duyệt, Dự án sẽ lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định. Dự án có tổng mức đầu tư là 124,123 tỷ đồng, tổng diện tích đất quy hoạch là 100.705 m2.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Mục tiêu đầu tư nhằm xây dựng khu dân cư mới, hiện đại, văn minh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, góp phần tạo dựng không gian và cảnh quan khu vực, đáp ứng nhu cầu phát triển của toàn huyện và khu vực. Đồng thời, cung cấp quỹ đất các công trình dịch vụ, thương mại, công cộng, văn hóa thể dục, thể thao…

Theo kết quả sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án được công bố tháng 5/2019, nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển tại Dự án là Công ty TNHH Tập đoàn Hưng Thịnh có địa chỉ tại TP. Hải Dương. Trước đó, Dự án này sơ tuyển nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế.

Trung Hiếu