Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Nhiều cải tiến tạo thuận lợi cho nhà thầu

Bên cạnh việc nâng dung lượng tệp tin (file) đính kèm trong hồ sơ mời thầu (E-HSMT), hồ sơ dự thầu (E-HSDT) của các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, tư vấn và dịch vụ phi tư vấn lên tối đa 300MB/tệp tin (file), mới đây, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã tiến hành chỉnh sửa và nâng cấp các tính năng trong nghiệp vụ về lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Hiện nay, dung lượng tệp tin (file) đính kèm trong E-HSMT, E-HSDT của các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, tư vấn và dịch vụ phi tư vấn đấu thầu qua mạng được nâng lên tối đa 300MB/tệp tin (file)

Trong đó có các cải tiến nổi bật về tính năng tham dự thầu của các nhà thầu, cụ thể là tính năng kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.

Kê khai trước năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

Theo đó, việc cải tiến tính năng kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu đã được tiến hành hoàn thiện trong tháng 10/2019. Với việc cải tiến tính năng này, hiện nhà thầu có thể kê khai trước thông tin doanh nghiệp, các báo cáo tài chính, hợp đồng đã và đang thực hiện, danh sách nhân sự chủ chốt và máy móc thiết bị. Sau đó, trong thời điểm nộp E-HSDT, nhà thầu chỉ phải chọn các dữ liệu từ những trường thông tin đã nhập vào trước đó, không cần thao tác nhiều lần như trước đây.

Theo đánh giá của một nhà thầu từng tham dự nhiều gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng, việc cải tiến này đã giúp giảm rất nhiều thời gian chuẩn bị E-HSDT cho các nhà thầu, không phải lặp lại việc kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu cho từng gói thầu. Trong khi đó, nhiều bên mời thầu cho biết, điều này giúp tăng khả năng kiểm soát tính chính xác khi nhà thầu kê khai năng lực, kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, ông Phạm Thy Hùng, Giám đốc Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết thêm, nhiều nhóm tính năng của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cũng được chỉnh sửa theo hướng tạo thuận lợi hơn cho các bên tham gia đấu thầu qua mạng. Cụ thể, các nhóm tính năng này được chỉnh sửa theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các chỉnh sửa đối với nhóm tính năng phục vụ nhà thầu bao gồm: quy trình nhập và gửi E-HSDT; các biểu mẫu về hợp đồng tương tự, nhân sự chủ chốt và báo cáo tài chính; tính năng in E-HSDT.

Nâng dung lượng E-HSMT, E-HSDT lên 300MB

Việc cải tiến tính năng kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu đã được tiến hành hoàn thiện trong tháng 10/2019. Với việc cải tiến tính năng này, hiện nhà thầu có thể kê khai trước thông tin doanh nghiệp, các báo cáo tài chính, hợp đồng đã và đang thực hiện, danh sách nhân sự chủ chốt và máy móc thiết bị. Sau đó, trong thời điểm nộp E-HSDT, nhà thầu chỉ phải chọn các dữ liệu từ những trường thông tin đã nhập vào trước đó, không cần thao tác nhiều lần như trước đây.
Ngoài các cải tiến nổi bật nêu trên, việc nâng dung lượng E-HSDT lên tối đa 300MB cũng tạo thuận lợi lớn cho các nhà thầu và bên mời thầu trong việc tham gia đấu thầu và đánh giá, lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Hiện nay, dung lượng tệp tin (file) đính kèm trong E-HSMT, E-HSDT của các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, tư vấn và dịch vụ phi tư vấn được nâng lên tối đa 300MB/tệp tin (file). Việc nâng cấp dung lượng này được tiến hành liên tục trong 2 năm qua.

Cụ thể, từ ngày 19/8/2019, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nâng cấp dung lượng file E-HSMT và E-HSDT đối với các gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng thuộc lĩnh vực mua sắm hàng hóa và dịch vụ phi tư vấn từ 20 MB lên 300 MB.

Trước đó, từ ngày 20/6/2019, Hệ thống nâng cấp dung lượng file E-HSMT và E-HSDT đối với các gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng thuộc lĩnh vực tư vấn từ 20 MB lên 300 MB.

Từ ngày 25/10/2018, Hệ thống nâng cấp dung lượng file E-HSMT và E-HSDT đối với các gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng thuộc lĩnh vực xây lắp.

Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia cũng cho biết, các video, tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia dành cho bên mời thầu, nhà thầu và các bên liên quan được Trung tâm xây dựng và đăng tải chi tiết, đầy đủ trên Hệ thống tại địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn/.

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Nhiều cải tiến tạo thuận lợi cho nhà thầu - ảnh 1

Hoàng Liên