Hiệu quả vốn đầu tư công nhìn từ huyện Văn Quan, Lạng Sơn

Là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam tỉnh Lạng Sơn với 18 xã vùng III và 9 thôn của xã vùng II nằm trong danh sách các xã, thôn đặc biệt khó khăn được đưa vào diện đầu tư theo Chương trình 135, Văn Quan đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công, khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư và giải ngân các nguồn vốn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để sớm hoàn thành công trình theo kế hoạch được duyệt.

Công trình Trường Mầm non xã Yên Phúc, huyện Văn Quan (tỉnh Lạng Sơn) dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2019 nhưng đến nay đã cơ bản hoàn thiện, vượt tiến độ 1 tháng

Năm 2019, tổng nguồn vốn đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giao cho huyện Văn Quan gần 113 tỷ đồng. Trong đó, UBND huyện Văn Quan giao cho Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng của Huyện quản lý thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 với các nguồn vốn trên 95,5 tỷ đồng, bố trí cho 56 công trình.

UBND huyện Văn Quan cho biết, để thực hiện hiệu quả các công trình, Ban QLDA đã khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư và giải ngân các nguồn vốn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các công trình trọng điểm và đột phá được xúc tiến thực hiện theo kế hoạch. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt các công trình xây dựng được thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Đối với việc tổ chức thực hiện dự án, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử dụng, huyện Văn Quan đã và đang thực hiện bài bản theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng. Các dự án từ khi được UBND Huyện phê duyệt đến thời điểm thông báo mời thầu đều được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhằm tạo điều kiện cho các nhà thầu tìm hiểu thông tin và lập hồ sơ dự thầu, giúp lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và chào giá hiệu quả nhất.

Thống kê của Báo Đấu thầu cho thấy, mặc dù là huyện miền núi nhưng việc đăng tải thông báo mời thầu và công bố kết quả lựa chọn nhà thầu của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Văn Quan được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy định. Trong gần 4 năm qua, Ban đã thông báo mời thầu hơn 60 gói thầu, và đã công bố kịp thời, đầy đủ kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu, điều mà không ít ban QLDA chuyên ngành, bên mời thầu chuyên nghiệp vẫn thường xuyên “quên”.

Tính từ đầu năm 2019 trở lại đây, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Văn Quan đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu của 38 gói thầu. Trong đó, một số gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm khá cao như: Gói thầu XL Xây dựng 4 phòng học mầm non điểm trường Tân Xuân, thị trấn Văn Quan (giá gói thầu 3,391 tỷ đồng, giá trúng thầu 3,229 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm gần 5%)…

Để tăng cường tính minh bạch trong đấu thầu, tạo điều kiện cho nhà thầu tiếp cận hồ sơ mời thầu dễ dàng, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho nhà thầu, năm 2019, Ban QLDA đã triển khai đấu thầu qua mạng một số gói thầu.

Bên cạnh đó, để giảm chi phí và tiết kiệm tiền đầu tư, Ban QLDA cùng đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát thiết kế, lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng các công trình đảm bảo về quy mô, kỹ thuật, mỹ thuật và công năng sử dụng. Công tác QLDA, lập, thẩm định, phê duyệt dự án được nhiều cơ quan, nhiều cấp kiểm tra, kiểm soát và thẩm định chặt chẽ. Cụ thể, năm 2018 và nửa đầu năm 2019, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan đã thẩm định 51 công trình với tổng mức đầu tư ban đầu trình thẩm định là 162,009 tỷ đồng, giá trị phê duyệt sau thẩm định còn 158,278 tỷ đồng, giảm 3,731 tỷ đồng.

UBND huyện Văn Quan cho biết, năm 2018 – 2019, Huyện có 41 công trình đường giao thông thực hiện theo Đề án phát triển giao thông nông thôn, Nhà nước và nhân dân cùng làm với tổng chiều dài là 54,3 km, tổng mức đầu tư là 51,03 tỷ đồng. Các công trình giao thông trên địa bàn Huyện không có kinh phí giải phóng mặt bằng, toàn bộ diện tích đất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc bị ảnh hưởng đều được người dân tự nguyện hiến, đóng góp với tổng diện tích hiến đất khoảng 16,1 ha.

Nhờ huy động được cả hệ thống chính trị, người dân chung tay xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói, giảm nghèo, quản lý chặt chẽ, hiệu quả công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn, năm 2018, huyện Văn Quan có 2 xã về đích nông thôn mới, và năm 2019 dự kiến có thêm 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Mục tiêu của Huyện là hết năm 2020 có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần làm nên diện mạo mới cho địa phương, tạo đà phát triển nhanh và bền vững.

Bích Thảo