Hội An chuẩn bị triển khai Dự án cầu Thanh Nam hơn 337 tỷ đồng

Ban Quản lý dự án và quỹ đất TP. Hội An vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thiết kế Dự án Cầu Thanh Nam (tổng mức đầu tư Dự án là 337,682 tỷ đồng).

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bên mời thầu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho 5 gói thầu, gồm: Gói thầu Lập nhiệm vụ khảo sát bước thiết kế; Gói thầu Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; Gói thầu Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán; Gói thầu Giám sát khảo sát; Gói thầu Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

Về hình thức lựa chọn nhà thầu, chỉ có Gói thầu Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, còn lại đều lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu.

Các gói thầu này sẽ bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019. Thời gian thực hiện của các gói thầu trong khoảng từ 15 – 45 ngày/gói thầu.

Minh Thông